Debatt:

Ta trafikksikkerhet og bomiljøet på Charlottenlund på alvor! 

Saken oppdateres.

I min barndom var Charlottenlund et lite stykke forstadsidyll, men nå er denne idyllen forbeholdt dem som bor i ei sidegate eller i innerst i en blindvei. Området er også en flott plass for dem som setter bilismen høyt, for her er det gode grunner til ikke å reise kollektivt eller sykle.

Men for oss som bor langs de mest trafikkerte veiene er bomiljøet ødelagt av støy, støv og utrygge fortau.

Ta Jakobsliveien som et eksempel hvor det ved Skovgård passerer nesten 8000 kjøretøy daglig. En slik trafikkmengde bare noen få meter unna husene til folk, mangler sidestykke i Trondheim. Jeg vet i alle fall ikke om et boligstrøk som til de grader har blitt rasert av trafikk som det vi ser i de nederste delene av Jakobsliveien.

Les også: Høl i gjerdet på Rotvoll?

Etter min mening er hovedgrunnen til de uholdbare forholdene på Charlottenlund utsettingen av Brundalsforbindelsen. I utgangspunktet skulle denne veien avlaste området for den verste trafikken og gjøre det lettere å sykle og reise kollektivt. Men når den ikke har blitt realisert til tross for at den har vært planlagt i mer enn 50 år, kan den ikke karakteriseres som noe annet enn en eneste stor myte.

Denne myten har vært særdeles beleilig for kommunen. Budskapet har vært at vi må bare holde ut litt til til veien kommer, så vil alt bli bra. På denne måten har kommunen over årenes løp spart uhorvelige summer på vedlikehold av infrastrukturen på Charlottenlund, noe undertegnede, skolebarna som ikke blir kjørt til skolen og veldig mange andre nå dessverre betaler en meget høy pris for.

Les også: Svar fra MDG til bekymret Charlottenlund-beboer

Derfor er tiden nå overmoden for å ta igjen det 50-årige vedlikeholdsetterslepet av det eksisterende veinettet på Charlottenlund. Jeg ber politikerne gi tilbake midlene som Trondheim kommune har «ranet» til seg ved å opprettholde myten om Brundalsforbindelsen.

Jeg forventer at midler blir satt av til støyskjerming for alle som bor utsatt til. Hele Charlottenlund må få buss- og sykkeltraseer som er integrert med eksisterende infrastruktur. Skovgårdkrysset må bygges om slik at det blir trygt for barna å krysse Kockhaugveien. Med mer.

LES OGSÅ: Vi har ingen matjord å miste

I min kamp for å få oppmerksomhet om de håpløse trafikale forholdene på Charlottenlund, har jeg ved flere anledninger forsøkt å få dem som bestemmer i byen vår i tale, men de har dessverre vært særdeles unnvikende. Jeg ønsker derfor å avslutte dette innlegget med to spørsmål som jeg har stilt, men som Ap, SV, MDG, V, Sp og Rødt (H, Pp og Frp har svart) ikke har svart på:

  1. Når kan vi forvente at Charlottenlund får normale trafikale forhold, og hva har ditt parti tenkt å gjøre for at dette faktisk skal skje en gang i fremtiden?
  2. Kan ditt parti svare på hvorfor Charlottenlund ikke likebehandles med resten av Trondheim? Dybdals vei er et godt eksempel. Denne veien har vel halvparten så mye trafikk som Jakobsliveien, men likevel har veien blitt oppgradert med støyskjermer, sykkeltraseer, busslommer, brede fortau, mm.?

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå