Debatt:

Hvem er idrettsrådet egentlig til for?

En konsert på Ladesletta to uker før Skandia Cup åpner, ville medført at to hele gressbaner ville vært ubrukelige som fotballbaner, skriver debattanten. Her fra cupen i 2018.  Foto: Christine Schefte (Skandia cup 2018)

Saken oppdateres.

«Idrettsrådet i Trondheim (IRT) er satt til å prioritere på tvers av ulike idretter i Trondheim». Slik begynner notatet fra IRT til Formannskapet i Trondheim kommune i forbindelse med Trondheim Stage sin forespørsel om å arrangere konsert på Lade idrettsanlegg 12. juni 2021.

IRT argumenterer gjennom flere avsnitt mot at kommunen gir Trondheim Stage tillatelse til å arrangere konserten. Videre lister IRT opp en hel rekke idretter som vil bli negativt berørt, bl.a. fotball, tennis, taekwon-do, cricket, baseball, amerikansk fotball, rugby, lacrosse og sandvolleyball. Det fremholdes at et slikt arrangement vil være svært ugunstig, og at ringvirkningene vil være store for nevnte idretter. IRT «misliker sterkt» Trondheim Stages fremgangsmåte i saken, og opplever å bli presset, dels via media, med korte tidsfrister.

Les saken: Trondheim Stage fikk ikke garantien de trengte for å holde storkonsert i Trondheim i juni neste år

Likevel gir Idrettsrådet i Trondheim samtykke til at Trondheim stage arrangerer konsert med inntil 60 000 publikum to uker før Skandia Cup skal arrangeres. Hvordan er det mulig?

Samtykket er riktignok gitt under sterk tvil, fordi «vi føler oss pressa», som de skriver, men samtykket blir likevel på politisk hold brukt som argument for at idretten er positive!

Siden 1975 har Lade idrettsanlegg vært hovedarenaen for Skandia Cup. Arrangementet har de siste årene vært konsentrert på Ladesletta, alle kamper, sponsorer, handelstelt, kiosker, seminarer, foredrag og underholdning har vært der.

Skandia Cup er hovedinntektskilden til Freidig fotball. All fotballaktivitet i Freidig er priset til selvkost for å holde kostnadsnivået for barn og ungdom så lavt som mulig slik at flest mulig kan være med lengst mulig. Investeringer, samt drift og vedlikehold av anlegget finansieres av Skandia Cup.

Les også: Idrettslagene støtter konsertplanene på Lade, mens cup-arrangør er redd for slitasje på gressbanene

En konsert på Ladesletta to uker før Skandia Cup åpner, ville medført at to hele gressbaner ville vært ubrukelige som fotballbaner. Det ville da vært nødvendig å leie baner andre steder i byen, med konsekvenser som høyere kostnader, mer logistikk, færre besøkende på Ladesletta, lavere omsetning, og redusert attraktivitet for samarbeidspartnere og sponsorer. Både de umiddelbare og langsiktige økonomiske konsekvensene for både Skandia Cup og Freidig fotball ville vært svært alvorlige.

Idrettsrådets hovedansvar er å arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idretten i Trondheim er helt avhengig av at de organene som skal ivareta idrettens interesser i prioriteringen mellom idrett, kommunale oppgaver og kommersielle interesser faktisk gjør den jobben de er satt til å gjøre. I denne saken har IRT ikke representert idretten slik de skal.

Vi konstaterer at NFF Trøndelag kontaktet Skandia Cup og skaffet seg oversikt over konsekvensene en slik konsert ville ha for cupen. NFF Trøndelag var i sitt brev til Formannskapet svært tydelig negativ til en slik konsert. Skandia Cup mottok ingen henvendelser fra IRT i sakens anledning.

I lys av IRT sitt samtykke til at Trondheim Stage arrangerer konsert neste sommer, med alle de negative konsekvensene det vil ha for idretten i Trondheim, ber vi IRT redegjøre for følgende forhold:

  • Hvordan oppfatter IRT sitt mandat og sin rolle på vegne av klubbene i Trondheim?
  • Hvordan har saksbehandlingen i IRT vært, når de argumenterer så kraftig mot arrangementet, men likevel samtykker?
  • Hvordan «føler» IRT at de ivaretar idrettens interesser på best mulig måte i denne saken?
  • Hvilke konsekvensvurderinger har IRT gjort med hensyn til regionens største fotballturnering for barn og ungdom?

IRT har satt seg selv i et merkelig lys ved å støtte et konsertarrangement på bekostning av et idrettsarrangement. Det får en til å undre over hva motivet kan være, all den stund IRT skal tale og forsvare hele idrettens interesser.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå