Høyere lønn heller enn applaus

Saken oppdateres.

Kamerater!

1. mai heiser vi det røde flagget for de som er drivkraften i samfunnsmaskineriet. Læreren, renholderen, helsefagarbeideren, sykepleieren og legen, transportarbeideren, industriarbeideren, butikkmedarbeideren, renovasjonsarbeideren, bonden, barnehageansatte – alle som bidrar til at det skapes verdier. Vi ønsker også å gi en ekstra honnør til de yrkesgruppene som de siste ukene har blitt applaus-millionærer. Gratulerer med det!

Vi håper dere ikke bruker alt på en gang, men sparer det meste til vårens vakreste eventyr, som i år er utsatt til høsten. Denne nye, både håndfaste og samtidig lite konkrete applaus-valutaen kan sikkert brukes som forhandlingskort. Målet må være å veksle inn denne hyggelige, men ganske svake valuta-en i den mer ettertraktede NOK, og sette en stopper for de siste års reallønnsnedgang.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen

Det er liten tvil om at uttrykket «lønn som fortjent» ikke lar seg overføre til virkelighetens verden. Den engelske tenketanken New Economics Foundation leverte i 2009 en rapport (A bit rich) som tok for seg ulike yrkesgruppers bidrag til samfunnet sammenlignet med lønnsnivået, da på basis av hvilken sosial verdi som tilføres samfunnet. Én av yrkesgruppene de regnet på var renholdere på sykehus. De fant ut at for hver krone en renholder tjener skapes det ti kroner i sosial verdi. Til sammenligning: for hver krone en sjef i reklamebransjen tjener ødelegges det sosiale verdier for sju kroner. (Ikke til forkleinelse for reklamesjefen).

Les også: Dere må gjerne heie på oss!

Rødt Trøndelag vil oppfordre alle applauderte arbeidere og fagbevegelsen til å lukke ørene for alt prat om at vi ikke har råd til å betale de som sørger for samfunnets grunnvoll. Selv om alle parter må ta innover seg de økonomiske konsekvensene av korona-krisa, er det ingen grunn til å havne på defensiven til tariffoppgjøret. Moment fra applausen må tas med videre, og presset må økes fram mot oppgjøret. Her vil fagbevegelsen ta føring, men det er viktig at hver enkelt engasjerer seg i kampen for en mer rettferdig lønnsfordeling, og for at balansen mellom arbeid og kapital flytter seg i favør av førstnevnte.

Les også: En planlagt krise

Om noe positivt har kommet ut av den krisa vi nå står i, så må det være at nye helter har åpenbart seg. Helter som alltid har vært der, men som ikke har hatt den statusen de fortjener. Så gjenstår det å se hvilke følger det vil få for verdsettinga av jobben de gjør (les:lønn). Rødt vil støtte opp om den kampen!

1. mai hilser vi alle arbeidere i inn- og utland, og vi avslutter her med en velkjent og solidarisk parole: Arbeidere i alle land, foren dere!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå