Debatt:

Fagforbundet Trøndelag gratulerer Trøndelags sykepleiere!

Om noen har tvilt på viktigheten av å ha nok, kompetent helsepersonell, så er vel den tvilen borte nå, skriver innleggsforfatteren.  Foto: privat (ILLUSTRASJON)

Saken oppdateres.

Den internasjonale sykepleierdagen 12. mai: Det er spesielle tider for alle som jobber i helsetjenestene. Covid-19 har satt helsetjenestene på sin kanskje største prøve i moderne tid. Om noen har tvilt på viktigheten av å ha nok, kompetent helsepersonell, så er vel den tvilen borte nå. Fagforbundet vil jobbe for at denne innsikten skal omsettes i mer enn hyggelige markeringer på landets balkonger! Nå er tiden inne for et reelt kompetanseløft, styrking av rekrutteringa og faste hele stillinger til alle landets helsearbeidere!

Fagforbundet mener at den viktigste lærdommen fra koronakrisas første, hektiske fase er, for det første at vi trenger mange typer kompetanse i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og for det andre at vi må lære oss å se hverandres styrker og samhandle bedre.

LES OGSÅ: Dere må gjerne heie på oss!

Mange sykepleiere opplever at for eksempel administrative oppgaver stjeler for mye tid, og at det bli for lite tid til det pasientnære arbeidet og for lite tid til kvalitets- og kompetanseutvikling. Fagforbundet mener at løsningen på utfordringene er bedre rekruttering av både sykepleiere og andre helsearbeidere, og bedre samhandling mellom yrkesgruppene.

Mange steder har man valgt å ikke ha nok helsesekretærer, hjelpepleiere og helsefagarbeidere, og da må naturlig nok sykepleiere ta flere merkantile oppgaver og får færre å dele pleie-oppgaver med. Fagforbundet vil ta til orde for at man i større grad utnytter det handlingsrommet som norsk helselovverk gir til å bruke riktig kompetanse til riktig oppgaver!

Fagforbundet vil arbeide for at vi skal bruke våre dyktige sykepleieres kompetanse riktig. For at fast og hel stilling skal være regelen, og for at alle skal få tid og rom til å utvikle kompetansen sin gjennom hele yrkeslivet sitt.

Fagforbundet Trøndelag gratulererer sykepleiere i sykehjem, hjemmetjenester, sykehus og andre helsetjenester med den internasjonale sykepleierdagen!

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå