Debatt:

Flere samfunnsmål ligger til grunn for valg av 110 km/t

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan svarer på innlegg om E6-utbyggingen.  Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Saken oppdateres.

Viser til innlegget «Utsett utvidelse av E6 Trondheim-Stjørdal» skrevet at Øyvind Haagenstad.

Vi synes det er fint med engasjement for ny E6. Dette er hovedåren gjennom Midt-Norge som både binder bosetning, arbeidsplasser og næring i regionen sammen, og er avgjørende i et nasjonalt transportperspektiv. Nye Veier bygger for fremtiden, og flere samfunnsmål ligger til grunn for valg av 110 km/t.

Fra Ulsberg til Åsen, som vi har ansvaret for, vil reisetiden forkortes med 35 minutter med de planene som nå er utarbeidet. Det har stor betydning for storsamfunnet og den enkelte trafikant.

LES INNLEGGET: Utsett utvidelsen av E6 Trondheim–Stjørdal

Det er riktig at tungtransporten ikke kan kjøre over 80 km/t, men slik trafikken er i dag, klarer de ikke å holde denne farten en gang. Med fire felt og 110 km/t får vi jevnere trafikkflyt, og tungtransporten kommer seg dermed raskere frem enn hva den gjør i dag. Norges Lastebileier-Forbund har sagt at de ønsker 110 km/t på ny E6. Vi minner også om all næringstransport som ikke er tungtransport. Tenk på hjemmesykepleien, matlevering, håndverkere osv.

Les kommentaren: 244 millioner per kilometer. Er det verdt det?

Når det gjelder antall av- og påkjøringsramper, har vi sammen med Malvik kommune valgt å beholde dagens kryssløsninger for å komme seg av og på E6. Etter 25 års bruk er dette kjent kjøremønster for de fleste. Det vil også bidra til vekst i næringslivet, slik kommunen ønsker.

At vi bygger veien uten skulder, er feil. Fra Ranheim til Værnes bygger vi full bredde med skulder på hele strekningen. Trafikksikkerheten er med andre ord godt ivaretatt. Det er også feil at det blir større jordbruksbeslag med 110 km/t enn med 90.

Les også: Feil om faktafeil om E6

Ny E6 bygges ikke gjennom Hommelvik, men rundt. Foreslått reguleringsplan viser at støy, støv og ytre miljø ivaretas innenfor gjeldene krav og retningslinjer. Støybelastningen fra ny E6 blir faktisk lavere når den er ferdig i 2025. I 2045 er støyen noe høyere enn i dag. Det skyldes hovedsakelig trafikkøkning, ikke endringen fra 90 til 110 km/t.

Denne støyøkningen tar vi høyde for, og vi støyisolerer allerede i 2025 de boliger som får denne økningen i 2045. I Høybydalen vil vår løsning bety gjenåpning av Høybybekken med bedre gyte- og vandringsvilkår for sjøørreten. Inngangen til rekreasjonsområdet i Høybydalen blir mer åpent og kommer lengre unna E6.

Les også: Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

Det er riktig at Nye Veier har en spansk entreprenør i dette prosjektet, men det vil utvilsomt bli mange oppdrag til lokale virksomheter og gi stor lokal og regional verdiskapning. Det er positivt i en tid der norsk økonomi er satt på prøve.

Nye Veier er klare til å starte anleggsvirksomheten i juli når reguleringsplanene er vedtatt.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå