Skulderklapp til lakselobbyen

Som stolt medlem av «lakselobbyen» følger jeg rådet fra Adresseavisen på lederplass 14. mai og klapper meg selv på skulderen, skriver Tord Lien.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Som stolt medlem av «lakselobbyen» følger jeg rådet fra Adresseavisen på lederplass 14. mai og klapper meg selv på skulderen. Denne gangen seiret fornuften over skattepolitisk avdeling i Finansdepartementet. Forslaget som nå blir lagt bort var ikke bare en massiv inndragning fra oppdrettere kysten rundt, det var også en massiv overføring av verdier fra kysten av Trøndelag til Oslo.

LES LEDEREN: Underlig å la laksemilliarder fare

Når havbruksfylkene Nordland og Trøndelag nå har lavest arbeidsledighet i landet handler det delvis om at havbruksnæringen ikke har vært like hardt rammet av korona som mange andre næringer. Vi ser også at arbeidsledigheten i de største havbrukskommunene er lavere enn i fylket. At lokomotivene i trøndersk oppdrett nå både har penger og lyst til å investere vil være avgjørende for bærekraftig vekst i fremtiden. Dersom grunnrenteskatten hadde blitt innført hadde det medført en overføring av verdier fra bedrifter langs kysten til Oslo i et omfang vi aldri har sett før, og en svekkelse av både evne og vilje til å investere. Enhver sammenligning med olje og vannkraft er i så måte urimelig. For vannkraften var nesten ingenting bygget ut når grunnrente ble innført. Oljeskatten var innført før en eneste liter olje var produsert. Nå gjelder det å få full nytte av trønderske laksemilliarder ved å la dem settes i arbeid, eksempelvis til å produsere anlegg for offshore havbruk på trønderske verft.

LES OGSÅ: NOU-en om skattlegging av havbruksvirksomhet

Samme dag som Regjeringen skrinla grunnrente for laks la de frem forslag om endring i oljeskatt. Oljeindustrien treffes nå av to kriser på en gang, rask økning i produksjon og korona som bidrar til midlertidig redusert etterspørsel. Dersom folka på trønderske verft og mekaniske bedrifter skal bygge fremtidens næringer innen havbruk, havvind, hydrogen og karbonfangst trenger de hjelp til å komme gjennom denne krisen. Statsministeren sa når budsjettet ble lagt frem at intensjonen var å bidra til at selskapene hadde penger til å gjennomføre lønnsomme prosjekter. Da trenger næringen den skatteutsettelsen Regjeringen foreslo, men ikke den skatteskjerpelsen som kom i neste setning. Det hjelper lite at selskapene har penger til å gjennomføre prosjektene om de blir ulønnsomme etter skatt.

Tilbake til lakselobbyen, trønderske fylkesparti gikk i bresjen for å stoppe en urimelig og sentraliserende lakseskatt. Nå krysser jeg fingrene for at vi om en snau måned igjen kan klappe hverandre på skuldrene og si at fornuften seiret og at vi sikret jobb til tusenvis gjennom koronakrisen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå