Vi håper dette prosjektet kan stå som et bilde på dugnadsånd

Saken oppdateres.

Til 17. mai i år laget Stjørdal Musikkråd digitalt kor og korps av «Nordmannssang» («Blant alle lande») av av folkeopplyseren, redaktøren og den nasjonale strategen Ole Vig, husmannsgutten som er født og oppvokst på Vikmarka i Stjørdal. «Blant alle lande» var lenge mellom våre aller fremste nasjonalsanger, og ifølge Ole Vig-biograf Arild Bye, hentet blant annet Bjørnson inspirasjon fra Vigs tanker om det nasjonale da han skrev «Ja, vi elsker». «Blant alle lande» var tidligere en sentral del av allsangen i ulike sammenhenger, men har nå gått litt i glemmeboka.

Videoen kan ses på YouTube, på nettsida blantallelande2020.org, på Norsk musikkråds Facebook-side - eller her:Stjørdal Musikkråd vil her forklare hvorfor denne videoen representerer noe mer enn en koselig sang som får oss i 17. mai-stemning.

Som husmannsgutt fra Vikmarka i Stjørdal var Ole Vig selv fra en bakgrunn der det ikke var en selvfølge at han skulle få utdanning og bli til noe mer enn en som slet med jord og fiske fra morgen til kveld. Vig utmerket seg under konfirmasjonshøringa, og prost Widerøe foreslo det nystarta Klæbu seminar, en lærerutdanningsinstitusjon for bygdegutter, for Vig. Det skulle gå enda to år før faren til Ole Vikmarka lånte penger for å sende sønnen på seminaret. Selv om denne utdanninga var bedre enn ingenting, skulle det forbli en sorg for Ole Vig at han aldri fikk universitetsutdanning.

For oss i 2020 er folkeopplysningstanken og utdanning, representert ved gratis skolegang og Statens lånekasse for utdanning, en så sentral del av det norske demokratiet at det er vanskelig å forestille seg at dette på 1800-tallet kun var en mulighet for de privilegerte få. Ole Vigs korte liv og levnet ble også viet til denne kampen for vanlige folks rett til skolegang, opplysning og utdanning. Som redaktør av bladet Folkevennen samarbeidet han med Knud Knudsen om arbeidet med gradvis fornorsking av dansken. Vig erstattet kansellistilen med enkle og forståelige setninger i tillegg til at han trykte fornorskingsordlister i bladet som hadde abonnenter utover hele landet. Han døde 33 år gammel i 1857 i Hjerterum i Kristiania, i det huset Henrik Wergeland hadde dødd 12 år tidligere.

LES OGSÅ: Kongens tale til nasjonen gjelder ikke for døve?

Den digitale versjonen for kor og korps av «Blant alle lande» representerer et kulturelt løft det er vanskelig å finne sammenligningsgrunnlag med. Jeg tok initiativ til dette prosjektet i vakuumet som oppsto etter koronastenginga av Norge og verden for øvrig. Den 10. april tok jeg kontakt med Torstein Fosmo og spurte om han kunne lage dame-, herre- og blandakorarrangement til korpsarrangementet av Valter Aamodt som står i 24 nasjonalsanger for blåserorkester. På grunn av rettigheter til korpsarrangementet måtte det en nyutgivelse til på Norsk Musikforlag, noe som la grunnlaget for at vi kunne lage nettside og gå bredere ut med prosjektet enn bare til medlemslag i Stjørdal Musikkråd.

Klokken 7 på 17. mai kunne vi offentliggjøre det ferdige produktet. Det hadde da gått fem uker fra en forespørsel om å lage korarrangement til at 130 innsendte bidrag med mobilopptak kunne presenteres som et ferdig musikalsk og visuelt stykke. På veien dit hadde vi foretatt en innsamling av noter, publisering av noter, laget instruksjon for kor og korps, laget nettside, innhentet fagartikler om Ole Vig av biografen Arild Bye og Vig-kjenner Lars Moa, laget teknisk opplegg for innsamling av bidrag i tillegg til at vi hadde fått inn de bidragene som var nødvendig for å kunne lage digitalt kor og korps.

LES OGSÅ: Velkommen til vår verden!

I videoen ser vi både topp og bredde fra musikklivet i Stjørdal. Sammen med representanter for Songlaget Bygdaljom, Stjørdal Mannskor, Skatval Skolemusikk, Halsen musikkforening, for å nevne noen, finner vi den verdenskjente cellisten Øystein Sonstad, sopranen Kine Sandtrø, tenoren Are Hembre før det hele rundes av med at de to spellemannprisvinnerne fra Stjørdal, Thomas Rimul og Bjørn Marius Hegge, på henholdsvis klarinett og kontrabass, spiller ett vers. Dette kan stå som et bilde på det norske egalitære samfunnet, der man «ei forakter de simple små», som det heter i sangen av Ole Vig.

I videoen ser vi også symboltunge steder, som ikke bare har betydning for Stjørdal og stjørdalingene, men hele landet. Hvis vi starter fra eldst til nyest, ser vi dans foran Værnes kirke, steinkirka fra middelalderen, som må ha blitt reist i et maktsentrum. Den ble reist ca. 1080-1100, noe som gjør den til en av de eldste bevarte steinbygningene i Norge. Videre ser vi dans og trompetspill på Steinvikholm slott, erkebiskop Olav Engelbrektssons siste skanse før Norge ble protestantisk og underlagt dansk styre i 1537. Vi ser også messingblåsere oppstilt på Hegra festning, der 250 mann og ei kvinne holdt stand mot den tyske okkupasjonsmakten til 5. mai 1940, da de kapitulerte. Når det gjelder videoer fra disse stedene, var det bidragsyterne selv som hadde valgt å gjøre opptak nettopp her.

Den første 17. mai uten barnetog siden krigen er nå fortid. Vi i Stjørdal Musikkråd mener aktualiteten til digitalt kor og korps av «Blant alle lande» av Ole Vig ikke er over. Vi håper at dette prosjektet kan stå som et bilde på dugnadsånd, folkeopplysning, demokrati, selvstendighet og et egalitært samfunn. Ikke minst håper vi det kan innebære en gjenfødelse for en av våre aller vakreste nasjonalsanger og tankegodset til Ole Vig, husmannsgutten fra Vikmarka i Stjørdal, som var en del av det moderne og nasjonale gjennombruddet i Kristiania.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå