Debatt:

110 km/t gir vesentlig større samfunnsøkonomisk nytte

Johan Arnt Vatnan i Nye Veier orienterte onsdag pressen om veiselskapets planer for E6-utbygging i Trøndelag.  Foto: Martin Andersen

Saken oppdateres.

Vi viser til innlegget «La politikere og brukere kunne sammenlikne alternativene for ny E6», skrevet av Harald Norem, i Adresseavisen 27.05.20, og kommer her med et tilsvar.

Nye Veier utfører samfunnsøkonomiske beregninger med samme metodikk og håndbok som Statens vegvesen. Den samfunnsøkonomiske beregningen for Ranheim-Værnes med 110 km/t, der både anleggskostnader, drift- og vedlikeholdskostnader, trafikkulykker, støy og forurensninger, klimagassutslipp, transportutgifter og tidskostnader er inkludert, viser en vesentlig større samfunnsøkonomisk nytte enn opprinnelig 90-plan. Denne beregningen er åpen og offentlig, og er lagt frem for både kommuner, sektormyndigheter og andre interesserte, enten i åpne informasjonsmøter og nabomøter eller på direkte forespørsel.

LES INNLEGGET: Flere samfunnsmål ligger til grunn for valg av 110 km/t

Utover den samfunnsøkonomiske beregningen er konsekvenser for støy, landskap, friluftsliv, naturmangfold, vassdrag og jordbruksbeslag utredet i detalj, og de kommer frem i forslaget til reguleringsplan.

LES OGSÅ: Kjære Nye Veier: La fartsgrense 110 km/t forbli en drøm

Det er feil at Nye Veier konsekvent har utelatt disse konsekvensene i sine presentasjoner og i media. Nye Veier har i alle sine presentasjoner overfor kommuner, sektormyndigheter, nabomøter, åpne informasjonsmøter og media informert og redegjort for disse konsekvensene. Et eksempel på dette er det permanente jordbruksbeslaget, som ikke vil bli større med ny 110-plan enn opprinnelig 90-plan.

Les mange flere innlegg, svarinnlegg og saker om Nye Veier og E6-utbyggingen her.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå