Debatt:

Syklister, fotgjengere og andre landeplager...

Syklister kjemper mot fotgjengere om plassen ved Bakklandet og Gamle bybro. Hvilke regler gjelder, spør innleggsforfatterne.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Til: Miljøpakken, Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune - Miljøspørsmål, Syklistenes Landsforening avd. Trondheim.

Vi er to dedikerte fotgjengere og turgåere, som i de siste årene har observert store forandringer i trafikkbildet i Trondheim. Det er svært positivt at det er stadig større tilrettelegging for syklister og fotgjengere, det er bygget mange kilometer med sykkelstier, og det er kommet flere nye skiltede «Snarveier» for fotgjengere. I det aller siste er det også kommet nye framkomstmidler, slik som sparkesykkel, el-sparkesykkel og el-sykkel.

LES OGSÅ: Som fotgjenger i Trondheim er jeg fritt vilt, jaktet av syklister

Alle disse skal kjempe om plassen på fortau og eventuelt på sykkelstier. Det oppstår stadig situasjoner der alle parter er usikre på hvordan man skal opptre. Dette skaper et utrygt miljø, især for fotgjengerne. Vi velger i denne omgang å konsentrere oss om de største gruppene: Fotgjengere og syklister.

Syklister kjemper mot fotgjengere om plassen ved Bakklandet og Bybrua. Hvilke regler gjelder, spør innleggsforfatterne.  Foto: Terje Svaan

Det er flere punkter der trafikkreglene er uklare:

1) Mange syklister bruker fortauet, særlig der det ikke er egne sykkelfelt. Dette medfører ofte vanskelige situasjoner. I følge trafikkreglene (som er inkorporert i lovverket), er sykkelen et kjøretøy, og reglene for sykling på fortau er klare. Her står det at syklister som passerer gående på fortau/gangvei, må gjøre dette i god avstand og i tilnærmet gangfart. Gjennomsnittlig gangfart er beregnet til å være tre til seks km/t. Gjelder disse reglene for Trondheim? Dette blir ofte ikke overholdt av syklister på fortau. Hvordan kan disse reglene settes ut i livet slik at sikkerheten til fotgjengerne blir større?

LES OGSÅ: Det er helt ute av kontroll og det kan være livsfarlig å bli truffet av en syklist i full fres

2) I det siste kommet mange nye sykkelfelt, f.eks på Bakke bru, Elgeseter bru, og Festningsgata. Er det fremdeles lov å sykle på fortauet på disse stedene?


3) Et annet eksempel er gang/sykkelveien fra Sluppen til Heimdal gjennom Bjørndalen. Her kan det være ganske vanskelig å være fotgjenger, især i «rushtiden». Hvilke regler gjelder mellom syklister og fotgjengere her? Hvilken side skal syklister gå på, og syklistene sykle på? Trafikkreglene gjelder også på skogsveier og -stier.

«Syklistene har plikt til å la gående få tilstrekkelig plass på veien (§ 9 nr 1), og den syklende skal kunne stoppe foran enhver påregnelig hindring (§ 13 nr. 1)» (Kilde: Allemannsretten.no).

På svært mye benyttede, bynære stier, som Ladestien og Nidelvstien, blir det ofte konfliktfylte situasjoner, der det er fotgjengeren som må vike. Enkelte strekninger på disse stiene egner seg svært dårlig for sykling (især Nidelvstien) – fotgjengeren må ut av stien for passerende syklister.

I Bymarka er det blitt svært populært med terrengsykling. Man treffer syklister over alt, også på de aller smaleste og/eller bratteste stiene.

Syklister og turgåere på samme sti i Bymarka. Bør syklistene henvises til egne stier, spør innleggsforfatterne.  Foto: Marianne Tønset (Arkiv)

Et eksempel er området rundt Garnisonbekken og ned mot Høvringen. Her kan det oppstå mange farlige situasjoner. Hvilke regler gjelder her? Er det forbudt å gå på disse stiene? Vi mener at det kan være en løsning å skille sykkel- og fotgjengertrafikk, også i marka. Kanskje bør syklistene få egne områder, eller man kan forby sykkeltrafikk i enkelte friluftsområder, slik det er gjort f.eks i Bergen, Våle i Vestfold og Jeløya i Moss.

LES OGSÅ: Det er ingen reell konflikt mellom fotgjengere og syklister i marka

Også Trondheim kommune har full anledning til å bruke lovens forskrifter til å begrense sykling eller fotgjengertrafikk i bestemte områder. Vi etterlyser klarere regler for alle. Kanskje er det på tide å revurdere trafikkreglene?

Syklistene har en eget sykkelsjef i Miljøpakken/Trondheim kommune i full stilling. Er det på tide at fotgjengerne får et eget ombud?

På forsiden nå