Tore O. svarer ungdommen: Ikke gjør barn til voksne for tidlig

Fylkesordfører Tore O. Sandvik langer ut mot Sylvi Listhaug (Frp).  Foto: jens petter søraa

Saken oppdateres.

Dette er et svar på debattinnlegget «Nei, Tore Sandvik, det er ikke alltid de voksne som vet best!» skrevet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Myndighetsalderen i Norge følger av Barnekonvensjonen. Artikkel 1 sier du er barn under 18 år. Du skal normalt ikke fengsles og helst få andre straffereaksjoner ved lovbrudd, selv om det i svært sjeldne tilfeller finnes unntak. Du kan ikke inngå juridisk bindene kontrakter, styrer ikke egen økonomi og de fleste av oss mener det er fornuftig at ungdom fullfører skolen før de for alvor trer inn i voksenlivet. Å være barn innebærer en ansvarsfrihet som det er en egenverdi å ta vare på. Alvoret, ansvaret og pliktene kommer tidsnok.

HØR PODKASTEN: Er fylkesordføreren en gretten gubbe?

Det er et prinsipp i valgloven at med stemmerett følger valgbarhet og vice versa. Mao må det også være slik at 16 åringer må kunne velges, om de har stemmerett. Mange argumenterer prinsipielt med at 16 åringer må få stemmerett siden de kan dømmes av lover de ikke kan påvirke. I og med at lovene i Norge vedtas av Stortinget, må i så fall 16 åringene da ha stemmerett også i Stortingsvalgene, og dermed også kunne velges dit. Selv om det finnes modne, kloke og svært dyktige 16 åringer, mener jeg det er utfordrende at en aldersgruppe vi formelt definerer som barn, som ikke kan inngå juridisk bindende kontrakter, ikke har myndighet over egen økonomi, har innetid og som vi primært vil skal ha skole som hovedgeskjeft, skal kunne velges til verv hvor de skal ta beslutninger de i privatlivet ikke myndighet til.

SE VIDEO: Debatt: Bør 16-åringer få stemmerett?

Å ta stilling til og/eller styre en kommune eller fylke medfører også ansvar for å skaffe seg kunnskap og balansere ulike behov knyttet til alt ifra barnehage til eldreomsorg, samferdsel og økonomi. Jeg mener det har en egenverdi at barn skal slippe å ta disse valgene. Det er voksnes ansvar og 16 åringer er ikke voksne eller myndige, selv om mange av dem er klokere og mer bevisste enn mange voksne. Å bruke fritida si som lokal folkevalgt på å lese endeløse dokumenter, delta på høringer og balansere ulike hensyn for kommunens eller fylkeskommunens ansvarsoppgaver, er en oppgave for voksne. At noen superengasjerte og oppdaterte 16 åringer gjerne vil dette, mener jeg ikke trumfer dette hensynet. Det er alt for mange i samfunnet som ønsker å dytte voksengrensen nedover i aldersgruppene. Dette er et større problem enn det motsatte. Jeg mener dette er et ansvar vi ikke trenger eller bør legge på barn. Jeg er faktisk overrasket over at Barneombudet ikke ser disse dimensjonene.

LES OGSÅ: Ungdomsorganisasjonene jubler for forslaget

Det er bredt dokumentert at det ikke øker valgdeltakelsen om 16-åringer får stemmerett. De stemmer i litt større grad enn 18 åringene som stemmer for første gang, men to år etter, visste det seg at valgdeltakelsen deres som 18 åringer ikke var høyere enn de 18 åringene som ikke hadde fått stemme i forsøkene to år før. Når dette ikke øker valgdeltakelsen nevneverdig, er det få argumenter igjen.

LES OGSÅ: Vil ikke ha unge velgere

Vi som har hatt opptil flere 16-åringer i huset, synes de er fabelaktige. De voksne i Norge har ikke skapt et samfunn, som skulle tilsi at barna må få stemmerett for å reparere det. Norge er et av de beste og tryggeste landene på kloden å vokse opp i, selv om mye er ugjort. Det betyr ikke at det ikke er generasjonsforskjeller i hva som er riktig og viktig å prioritere, eller at vi ikke skal lytte til ungdom under 18 år. Det gjør vi. Og om to år er dagens 16 åringer myndige med stemmerett.

Barne- og ungdomstida har en egenverdi i seg selv. Vi blir tidsnok voksne, på godt og vondt. Med ansvar følger plikter. Vi er voksne mesteparten av livet, vi bør verne om den ansvarsfrie delen av livet så lenge som mulig.

LES OGSÅ: Bare halvparten av de yngste bruker stemmeretten. Spesielt én sak er viktig når de velger parti

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå