I iveren etter å tilrettelegge for syklister, må man ikke glemme fotgjengerne

  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Vi ser at fagansvarlig for sykkel i Miljøpakken, Trondheim kommune, Richard Sanders, har gitt oss svar på flere av våre spørsmål, og vi setter pris på de presiseringene som som er gitt. Likevel gjenstår det mange spørsmål og problemstillinger som ikke blir besvart.

Det virker som om de kommunale myndigheter i Trondheim ikke erkjenner at det er et reelt trafikalt problem mellom fotgjengere og syklister.

LES DET FØRSTE INNLEGGET HER: Syklister, fotgjengere og andre landeplager ...

LES OGSÅ KOMMUNENS SVAR: Sykling på fortau og i marka

Hensyn er et grunnleggende premiss i trafikken og ellers i samfunnet. Men for at det skal være mulig å omgås hensynsfullt, trenger vi klare trafikkregler for disse trafikantenes adferd.

  • Fortau: Hva er de trafikksikkerhetsmessige argumentene for at det fremdeles er tillatt å sykle på fortauet der det er tilrettelagt med egne sykkelfelt? Hvorfor bruker kommunen tid og penger på å bygge egne sykkelfelt, hvis det er lov til å sykle på fortauet rett ved siden av? Mange land har de samme målene som Norge om å få biltrafikken over på sykkel. Enkelte land lar de sårbare (barn og eldre, m.fl) få sykle på fortauet. Kanskje bør vi rette blikket mot våre andre naboland for å hente erfaringer om dette? Kanskje det til og med går an å lage lokale tilpasninger i Trondheim?
  • Gang- og sykkelvei: Sanders sier i sitt svar til oss man i følge trafikkreglene skal gå på venstre side på kombinert gang- og sykkelvei. Det ser ut til å være stor forvirring mht hvilken side fotgjengerne skal gå på, når vi ser på Adresseavisens kommentarfelt og andre leserinnlegg. Kan kommunens representanter forklare dette nærmere? Gjerne også Miljøpakkens fagansvarlige for gående.
  • Marka: Sykling i marka er overfladisk behandlet i svaret fra R.L.Sanders. Vårt spørsmål ang. sykling i marka gjaldt områder der det er forbundet med fare for blandet ferdsel, dvs. gående og syklende, f.eks. i området omkring Garnisonsbekken og Høvringen.

LES OGSÅ: Som fotgjenger i Trondheim er jeg fritt vilt, jaktet av syklister

Derfor: Som sagt ovenfor, vet vi at det er et overordnet, nasjonalt mål å legge til rette for sykling framfor bilbruk i de større byene i Norge. Dette er prisverdig ut fra mange synsvinkler, men i iveren etter å tilrettelegge for syklister, må man ikke glemme fotgjengerne. For at barn og unge skal lære å ferdes i et stadig mer komplisert trafikkbilde, må alle trafikkregler være klare og fremtidsrettede.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå