Utsettelse betyr forsinkelser for neste E6-strekning

E6 Skatval ved Krøkesberget. Bru hadde dårlig dekke  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

I disse dager raser debatten rundt nye E6 Ranheim-Værnes (Ranheim-Åsen). Arbeiderpartiet med flere, ønsker å sette en stopper for dette på grunn av noen kryss og en tunnel. Folk er i fyr og flamme på grunn av noen få mål med dyrket mark, andre ser ikke hensikten i å skal ha ny vei.

Vi alle har en mening. Og det skal vi respektere, som voksne folk. Men i sosiale medier ser det ut til at det heller er en stor gjeng med barnehagebarn som sitter og diskuterer og kjekler seg imellom, av varierende saklighet og modenhet. Dette blir for dumt.

LES OGSÅ: Vi må si ja til ny E6. Nå

Det har i lang tid også vært preg av en trass fordi jernbanen ikke blir prioritert. Men nå er det altså vedtatt og bevilget over 5,5 milliarder kroner til opprusting av denne. Da både med en del-elektrifisering, nye perronger, sykkel og bilparkeringer med mer.

Så her kan vi altså få både i pose og sekk, både ny vei og fornyet/oppgradert jernbane. Det burde vel telle noe?

Det svært få tenker på, er at dersom det nå blir en utsettelse på ubestemt tid, vi dette også svært mulig ødelegge for delprosjektet Kvithammer-Åsen da dette inkluderes i en total pakke Ranheim-Værnes/Kvithammer-Åsen. Det ville vært ett enormt tap for hele regionen.

Når vi grovt summerer disse tre prosjektene, så snakker vi en samferdsel-oppgradering til ca. 15 milliarder. Og mange tusen mennesker i jobb som vil bidra med store summer til lokalt næringsliv. Dette generer også skatt og inntekter til kommunene i de neste årene.

Videre er det faktisk et behov for ny og moderne 110 km/t firefelts motorvei mellom Trondheim-Stjørdal. Som nåværende taxisjåfør, tidligere distribusjonssjåfør og fremtidig pendler så har jeg sett og ser, behovet og den sprengte kapasiteten på dagens vei.

Skjer det en ulykke, uhell eller noe så enkelt som en bilstans (som skjer ofte) så dirigeres trafikken om til gamle E6 i Malvik. Dette er en vei som absolutt ikke er konstruert for, eller har kapasitet til, å ta unna dagens trafikkmengde. Eller morgendagens for den del. For det handler om å se fremover, ikke bare hvilket behov det er i dag, men i morgen. Det er årlig økende trafikkmengde mellom Trondheim og Værnes, og videre fra Stjørdal og nordover. Vi må derfor se fremover, å bygge ny og moderne vei slik at pendlere, yrkestrafikk og kollektivtrafikk kommer frem, til rett tid og på en sikker måte.

LES OGSÅ: En utsettelse vil være en katastrofe for hele regionen

Det er enkelte som påstår at yrkestrafikken (les: tungtrafikk) ikke vil ha nytte av 110 km/t da de er plombert på 90 km/t, og vil kunne ha samme nytte som av dagens vei. Dette er feil.

Dagens standard på veien er i den forfatning at ordinær trafikk (biler under 3500 kg) ikke klarer å holde 90 km/t. Uten forbikjøringsmuligheter dannes det enkelt kø, og tid/utslipp av CO₂ går betraktelig opp. Ved en økning av hastighet og bygging av firefeltsvei vil flyten i trafikken være betraktelig bedre, og tidsbesparelse samt utslipp av CO₂ gå ned.

Mange stiller seg svært kritisk til at CO₂ utslipp går ned ved en økning av hastighet. Det viser seg det at ved mye kø og «av å på» kjøring går forbruk og utslipp av CO₂ opp, mye. Mens med en jevn fart mellom 100–110 km/t vil faktisk forbruk og utslipp gå ned. Dette da en forbrenningsmotor får jobbe lettere og jevnere. Dette bidrar til en rene og mer korrekt forbrenning av drivstoff, noe som resulterer i lavere forbruk og mindre CO₂. Dette gjelder også for elbiler: jo jevnere fart, jo lavere strømforbruk.

LES INNLEGGET: E6 Ranheim – Værnes. Har de tatt «en spansk en»?

Derfor vil jeg, som veldig mange andre som er brukere av E6 mellom Åsen-Trondheim, be de som er motstandere av ny vei om å sjekke fakta.

Ring eller send mail til Nye-Veier, Malvik kommune eller de etater som jobber med dette om det hersker tvil. Det er faktisk bedre, mer interessant, og ha en saklig diskusjon basert på fakta, enn å være usaklige og oppføre seg som barnehagebarn bak en skjerm og tastatur.

LES OGSÅ: Ny E6: Oppstarten utsatt, men byggetiden redusert

Disse prosjektene vil ha en enorm betydning for lokale entreprenører, bedrifter og kommuner i årene som kommer. Særlig i den tid vi står overfor nå, med en pandemi som har satt mange tusen mennesker i permittering, oppsigelse og konkurser er det viktig å komme i gang med noe slikt for å få fart på næringslivet igjen.

Vi må gi noe, for å få noe.

Her kan du lese mange debattinnlegg og artikler om Nye Veier og utbyggingen av E6 Ranheim-Værnes.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå