Debatt:

Reduserte åpningstider - til det beste for hvem?

Torstein Johannessen, styrer i Bergheim barnehage.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Barnehagene har i koronaperioden hatt reduserte åpningstider for å hensynta smittevern. Tilpasningene og tiltakene har gjort at barnet har kunnet blitt tatt imot av den samme voksne om morgenen, og blitt fulgt opp av denne helt til foreldrene kom og hentet om ettermiddagen. Den voksne i barnehagen har mottatt beskjeder og info fra foreldrene om morgenen, og har kunnet gitt de samme foreldrene info om hvordan dagen har gått ved henting om ettermiddagen. Forutsigbart, oversiktlig og trygt for barna og foreldrene.

LES LEDEREN: Ikke rør åpningstiden

Barna har vært delt inn i små grupper (kohorter), hvor de har fått én til én-kontakt med én eller to faste voksenpersoner hver dag. Barn og voksne har hatt langt færre personer rundt seg på grunn av at vi har måttet være oppdelt i små grupper med avstand imellom. Forutsigbart, rolig og trygt for barna.

LES OGSÅ: Vil ha kortere åpningstid i barnehagene

Personalet har kunnet fulgt opp barna i gruppa si mye tettere, mer stabilt og uten avbrytelser. Det har gitt barna en helt annen mulighet til stabilitet og forutsigbar voksenkontakt. Barnehagebarna er i starten av sitt liv, en sensitiv periode hvor tilknytning, følelsesliv, vekst og modning er i enorm utvikling. Nær tilknytning til sensitive, trygge, anerkjennende og gode voksne er kjempeviktig. Kvalitet i barnehagene for å kunne møte barnas behov for dette, er ekstremt viktig.

Koronatiltakene har vist at dette er mulig å få til i barnehagene. Kortere åpningstid er til det beste for barna.

LES OGSÅ: Barnehage og åpningstid - hva kan vi lære av koronasituasjonen?

Det gjør meg bekymret og trist å lese at ordfører Ottervik ikke vil «utsette folk for» en debatt om redusert åpningstid i barnehagene. Stakkars folk som risikerer å måtte debattere noe som kunne gitt barna en helt annen kvalitet og start på livet! Det må vi for all del unngå å utsette folket for.

Kristin Halvorsen sa i 2007 at å få alle ettåringer og barn inn i barnehagene er vår tids største sosiale eksperiment. Jeg tror hun hadde helt rett i det. Vi bør ikke eksperimentere for mye med de minste barnas liv. Politikere som år etter år lar bemanningen i barnehager, skoler, SFO og barnevern være salderingsposten i budsjettet, eksperimenterer negativt med barnas liv. Kommunaldirektør Camilla Trud Nereids forslag ville vært et forsøk som kunne gitt barna en helt annen kvalitet i starten av livet enn hva barnehagene har forutsetninger for å kunne tilby per i dag. Et positivt eksperiment vi allerede vet ville gitt barna mye bedre livskvalitet.

Gi heller arbeidslivet utfordringen med å legge til rette for aleneforeldre, turnusarbeidende og andre som ville fått utfordringer med åpningstid 08-15.30 i barnehagene de få årene barnehage- epoken eksisterer. De er bedre rustet til å ta utfordringen, enn ettåringen som oppholder seg i barnehagen opptil ni timer hver dag, 47 uker i året.

LES OGSÅ: Ordføreren avlyser kortere barnehagedag

I barnehagen opplever vi barn og ei personalgruppe som ikke har vært syke siden mars. Med kortere åpningstid og gruppeinndeling unngår vi slitne barn og voksne som smitter hverandre. Dette sparer arbeidslivet for foreldre i syke barn- fravær.

Våg å ta debatten, kjære ordfører. Våg å tenke annerledes om organisering av arbeidslivet i foreldrenes småbarnsfase. Til barnas beste. Jeg tror det ville gagnet avkastningen på arbeidskapital og økonomi i næringslivet, både på kort og lang sikt. Og på lang sikt ville samfunnet også fått arbeidstakere med en barndom som hadde vært såpass forutsigbar, stabil og trygg, at arbeidstakerne ikke hadde falt ut av utdanning og arbeid på grunn av dårlig psykisk helse.

Har det slått ordføreren og politikerne hva effekten av årevis med lite bemanning, ustabil tilknytning til mange forskjellige voksne, lange dager i barnehagen, borte fra foreldrene, gjør med de minste barnas liv og helse på lang sikt?

Takk, kommunaldirektør Camilla Trud Nereid, for at du tør å foreslå noe som er til barnas beste. Og i neste omgang til samfunnets og kommende generasjoners beste!

LES OGSÅ: Foreldreopprør mot kortere barnehagedag

På forsiden nå