Debatt:

En trygg transportbransje

Seier som er vunnet har vært langvarige krav fra dem som frakter folk og varer langs norske veier  Foto: Christine Schefte (ARKIV)

Saken oppdateres.

Den evige kampen for et bedre arbeidsliv har fått en nye seier. Etter flere år med trykk fra fagbevegelsen, de seriøse arbeidsgiverne og Arbeiderpartiet skal tilsynet med arbeidsforholdene i transportbransjen nå styrkes. Nå har Stortinget vedtatt at Statens vegvesen skal få muligheten til å stanse kjøretøy etter vedtak fra Arbeidstilsynet.

Arbeiderpartiet ønsker et trygt og rettferdig arbeidsliv, med hele, faste stillinger og en lønn å leve av. Et av områdene hvor dette tydelig er under press, er transportsektoren, særlig den grenseoverskridende delen av bransjen. Vi har sett mange stygge eksempler på det, og vi har hørt mange historier fra transportarbeidere og fagforeninger om uverdige forhold som rammer den enkelte, som skviser ut de seriøse aktørene, og som truer sikkerheten langs veiene våre.

LES OGSÅ: Utsettelse betyr forsinkelser for neste E6-strekning

Seier som er vunnet har vært langvarige krav fra dem som frakter folk og varer langs norske veier. Det er gledelig at de endelig vant frem, men det må være lov å påpeke at det har tatt veldig lang tid å få høyreregjeringen med. Disse tingene kunne vært i drift for lenge siden dersom regjeringen hadde lyttet og handlet tidligere. I stedet har de lukket øyne og ører frem til de nå endelig kom nølende etter.

Selv om Stortingets vedtak er bra, er vi langt fra i mål. Det er viktig at dette kommer på plass raskt, og at det settes av ressurser til tilsynsarbeidet. Vi vil skjerpe regelverket ytterligere gjennom å innføre solidaransvar for bestillere av transport, noe som betyr at virksomheter som bestiller transport er ansvarlige for sjåførenes lønn.

LES OGSÅ: Per Sandberg: Jeg ser en urovekkende utvikling - våkne opp!

I tillegg vil vi gjøre tilsynsarbeidet mer effektivt gjennom bedre registrering av hvilke aktører som trafikkerer veiene våre. Stortinget har med Arbeiderpartiet i spissen gjort vedtak om innføring av elektroniske fraktbrev og nå også utredning av et transportørregister. Danmark har allerede innført sitt elektroniske register så det burde være mulig også for Norge.

Vi er selvsagt klar over at et slikt register vil kreve et omfattende arbeid fra departementet, men vi er allikevel skuffet over at regjeringa ikke kan gi oss en konkret tilbakemelding på om de kommer med forslag og i så fall når.

Danmark har i tillegg skjerpet kabotasjereglene for turbuss – den norske regjeringa vegrer seg fortsatt for å innføre en tilsvarende begrensning, mens turbussbransjen lider. Transportørregisteret må sees i sammenheng med de øvrige tiltak som nå er foreslått – tettere samarbeid mellom kontrolletatene – bruk av elektroniske fraktbrev og et elektronisk transportørregister. Dette er tre viktige elementer som kan bringe bransjen et langt skritt i riktig retning, men en krakk med to bein blir fort ustødig.

Fellesforbundet og Arbeiderpartiet lover fortsatt å sitte i førersetet på dette området, så får regjeringen nøye seg med fortsatt å sitte i baksetet.

LES OGSÅ: Velkommen til midtnorskdebatt.no!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå