Albanske blådresser

  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Orakelet, Adressas talsmann mot veier, biler, og all annen motorisert ferdsel, har igjen talt. Han er selvsagt imot Nye Veier AS, og deres konkrete planer om utvidelse av veinettet, nå på strekningen Trondheim-Stjørdal. Han er imot hastigheter opp mot 110 km/t, selv om det innebærer en vesentlig bedre framkommelighet og betydelig sikrere veistandard.

Nå er det ikke slik at alle kjøre i 110, men det er høyest tillatt hastighet. Myten om mindre utslipp i 80 km/t hører til i forrige generasjons biler, og holder ikke lenger som argument.

Adresseavisen Midtnorsk debatt: Her kan du lese flere innlegg om saken.

Det er fint med tog, men det begrenser seg til konkrete destinasjoner, mens veinettet tar seg av fleksibiliteten. Det virker helt meningsløst at kommuner som Trondheim og Malvik skal få synse seg fram med sin egen oppfatning om framtiden. De burde lese trafikkforskernes omfattende rapport om utviklingen fram mot 2050, som blant annet beskriver en stadig aldrende befolkning og deres sannsynlige forflytningsbehov på strekninger under og over 70 km.

Les kommentaren: 244 millioner per kilometer. Er det verdt det?

Rapporten beskriver et økende behov for bilisme i disfavør av kollektivtransport med buss, mens tog og fly kommer noe bedre ut. Vi får nå se hva som skjer i framtiden, men argumentet om å beholde lav standard på veinettet for å hindre mer bilkjøring betyr ikke færre solgte biler og mindre trafikk, særlig i lys av den økende befolkningsveksten med ditto boligbygging i Trondheim og omegn. Tanken på kjøpe tillatelse på bil, slik det var før 1960 og full omskolering av bilbransjen, er nok en ganske besnærende tanke for noen , da det ville være den eneste måten å regulere biltrafikken på, men det siste totalitære styringssystemet i Europa var Albania, og vi har jo sett hvordan det gikk. Nå er vi halvveis inn i 2020 og det gjelder mer enn noen gang å følge med.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå