Vi arbeider videre for å få fastslått et regelverk som kan håndheves

El-sparkesykler blir parkert over alt, og kan komme i veien for både trafikk og fotgjengere.  Foto: Michael Schult Ulriksen

Saken oppdateres.

Stian Grasli ber i innlegg 15. juni om at kommunen rydder opp i elsparkesyklene. Adresseavisen peker på lederplass om at henslengte elsparkesykler skaper frustrasjon.

Trondheim kommune er godt kjent med utfordringene. Det er jobbet inn mot dette markedet i flere år, og kommunen har utformet retningslinjer for å forebygge skadevirkninger. Dette gjøres i samarbeid med leverandørene som opererer i Trondheim. Inntil videre skjer dette som en regulering basert på frivillighet, ettersom tingretten ikke har godtatt at kommunen som grunneier kan gi føringer for blant annet parkering. Trondheim kommune har anket denne avgjørelsen.

Les også: Trondheim kommune vurderer tiltak mot el-sparkesyklene

Videre følger Trondheim kommune sammen med KS Storby opp behovet for en innstramming av regelverket med nasjonale myndigheter. Som lokal myndighet er vi avhengige av et verktøy for å kunne sikre at det tas hensyn til alles framkommelighet i bybildet.

Trondheim var den første storbyen som tok initiativ til å regulere bransjen gjennom en anbudskonkurranse. Denne ble godt mottatt av aktørene, og vi har valgt ut de tre selskapene som vi vurderte som best for byen vår. Konkurransen påla deltakerne en rekke vilkår for å fremme en positiv utvikling for byen.

Les også: Vil kutte p-plasser for bil for å få plass til elsparkesykler i Trondheim

Leverandørene som fikk kontrakt ble valgt blant annet på bakgrunn av hvem som best ivaretok hensynet til bymiljøet og ryddighet. Vi la også opp til en ordning med bundne parkeringsplasser i en sentrumssone - ala bysykkelsystemet som Grasli viser til i sitt innlegg. Dette er for å sikre framkommeligheten for alle i de områdene hvor flest folk beveger seg.

Inntil videre jobber vi ut fra frivillighet hos de tre aktørene i byen. En sentral utfordring er den som Adresseavisens leder berører. Det bør lønne seg å etterlate elsparkesyklene så de ikke skaper frustrasjon og forsøpling. Men i en konkurransesituasjon er det ikke opplagt at det lønner seg å være flinkest i klassen på for eksempel ryddig parkering. Mange kunder vil velge den aktøren som oversvømmer markedet med sykler, samt tilbyr å kunne sette fra seg sykkelen raskt og akkurat der hvor kunden vil.

Les også lederen: Rydd opp i rotet og la syklene rulle, det er vår

Trondheim kommune mener det er et åpenbart behov for at noen kan regulere markedet som en bestiller av tjenesten, gjennom regler og incitamentsordninger som belønner god adferd hos både leverandører og kundene deres. Vi arbeider videre for å få fastslått et regelverk som kan håndheves.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå