Væpna revolusjon?

Demonstrasjon mot Sian på Torvet. Mange demonstranter knuste vinduer og kastet gjenstander på politiet i forbindelse med demonstrasjonen.  Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto)

Saken oppdateres.

Norges kommunistiske parti, nå kjent som partiet Rødt, har aldri ønsket å avkrefte hvorvidt de ønsker, eller vil forhindre en væpna revolusjon for å nå sine politiske mål i samfunnet. Så langt jeg husker tilbake har de blitt bedt om å gjøre rede for dette, og like lenge og senest i 2019 kunne ikke partiets frontfigur Bjørnar Moxnes svare entydig på dette. Det sitter tydeligvis langt inne!

Les også: Sinne er ungdommens adelsmerke

De siste dagers hendelser i Trondheim bekymrer meg og gjør meg urolig. Stein og eggkasting, ruteknusing og vandalisering av annen manns eiendom er uakseptabel og en fornærmelse av både steinleggeren, høna, bonden og glassmesteren. Partiet Rødts tilsvar og kommentarer i pressen gjør meg i tillegg skremt. Skremt fordi dette er folkevalgte representanter med makt og innflytelse over unge velgere og engasjerte som åpenbart ikke kjenner historien og konsekvensene av sine handlinger. Et voldelig angrep på den legitime ordensmakten som forsvares av kommunistene er et alvorlig angrep på demokratiet og rettsstaten. De kan ikke snakke seg bort fra dette ved å henvise til gode formål.

Les også: SIAN og pøblene

Som folkevalgt på lokalt og regionalt nivå er jeg oppriktig bekymret for fortsettelsen og hva dette kan eskalere i. De politiske miljøene fra venstre til høyre må ta et kraftig oppgjør med Rødt , og kreve tydelig svar.

Spørsmålene som bør stilles er:

Vil partiet Rødt aktivt forsøke å forhindre at noen bruker fysisk makt for å nå politiske mål i Norge?

Tar partiet Rødt tydelig avstand fra enhver voldsbruk mot den legitime ordensmakten, politiet?

Les også: Vern om ytringsfriheten

Og til sist, kan partiet Rødt en gang for alle, legge visjonen om væpna revolusjon død og begravet, slik at jeg trygt kan reise fra distriktet i Trøndelag til Trondheim igjen?

S.U. før neste Fylkesting i oktober. Gjerne før.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå