Få hjelp med din koronarammede privatøkonomi

Heldigvis ser vi lys i tunellen, skriver innleggsforfatteren.  Foto: GORM KALLESTAD NTB Scanpix

Saken oppdateres.

12. mars 2020 kommer til å gå over i historien som «Dagen da Norge stengte».

Det ble iverksatt de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid, alt dette for å bekjempe koronaviruset. Trøndelag gikk på et øyeblikk fra 2,4 prosent arbeidsledighet i februar til over 10 prosent i mars. Ledigheten har ikke vært høyere siden krigen, verken i Norge eller i Trøndelag. Mange ble permittert, og fikk hverdagen snudd på hodet. De gikk fra å være lønnsmottakere til å bli mottakere av ytelser fra det offentlige. Og takk og pris for at vi i en slik situasjon har et slikt sikkerhetsnett. Likevel, mange fikk føle konsekvensen av en inntektsnedgang.

Les også debattinnlegget: Havner på på uførestatistikken

I Nav har vi lang erfaring med at mennesker med en utsatt, eller dårlig økonomi kan få svekket helse. En slik situasjon påvirker hele familien. Det bekreftes også fra hjelpetelefonen til Mental Helse som rapporterer om stor pågang fra både barn og voksne. Når slikt inntreffer er det innlysende at folk får store bekymringer rundt egen økonomi. Klarer en de økonomiske forpliktelsene sine, beholde hus, betale strømregningen, forsikringene? Likeså en usikkerhet om en har tilstrekkelig handlingsrom til mat og drikke, klær og sko, personlig pleie, mediebruk osv.

De fleste vil nok gjøre sitt ytterste for å løse problemene selv. De har muligens buffer-kontoer, bruker sparepenger, får kanskje låne av venner og familie, selge unna det de ikke trenger. Og vi tror de færreste ønsker å ta opp forbrukslån, og mange kvier seg kanskje også for å søke om sosialhjelp på NAV. Likevel melder flere av forbrukslånsbankene om økt pågang. Vi vet også at etterslepet på inkassosaker snart vil begynne å gjøre seg gjeldende.

Les også lederen: Må sørge for at færre blir uføre

Heldigvis ser vi lys i tunellen. Ledighetstallene går nedover og flere har igjen kommet i arbeid. Dette innenfor de aller fleste yrkesgruppene. I tiden framover vil en del likevel oppleve at permitteringen går over til oppsigelse, og ledighetsnivået vil utvilsomt være høyere enn den vi hadde ved utgangen av februar.

Så hva gjør du da om du går rundt med hodet fylt av bekymringer for din økonomiske situasjon, eller sliter med å betale ned gjeld? Vårt råd er å oppsøke råd og bistand så fort som mulig. Ved å ringe økonomirådstelefonen i NAV (tlf. 55 55 33 39), får du enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen. Hvis du trenger ytterlige hjelp, loser de deg til rett instans/lokalkontor.

Les også kommentaren: Arrogant å gjøre narr av folk som går til legen

Les også: Nav svarer kvinne som søker uføretrygd: Vi tviler ikke på at hun er syk

Alle NAV-kontor har nemlig et tilbud om økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving, enten selv eller i samarbeid med nabokontor, eller Kompetansesenter for gjeldsrådgiving. De samme kontorene har også siden mars forberedt seg på en situasjon med mange såkalte koronarelaterte gjeldssaker. Flere ansatte har fått opplæring, og flere kontor har forberedt omdisponering av ansatte slik at de har ressurser tilgjengelig. Tjenesten som tilbys er gratis til kommunens innbyggere, og vi i NAV ønsker å bistå flest mulig.

Det viktigst nå er å ikke «sitte på gjerdet» og vente! Husk, gjelden sover aldri, har aldri ferie, men arbeider 24/7 og det 365 dager i året, og det er lite trolig at problemet går over av seg selv. Derfor er det så avgjørende at du søker bistand så fort som mulig, og vit at i denne situasjonen er du er ikke den eneste som opplever en vanskelig økonomisk situasjon.

Vi snakker her om gjeld, men det handler om mennesker, og NAV skal gi mennesker muligheter.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå