Fredsfremmende om USA avvikler forhåndslagrene

En sandfarget tankbil står parkert inni fjellet i Stjørdal. Denne har vært brukt i Afghanistan. Ved siden av er tomrommet etter andre kjøretøy, trolig i bruk i Irak.  Foto: Marianne Tønset

Saken oppdateres.

De amerikanske forhåndslagrene i Norge og tilstedeværelsen av amerikanske marinesoldater har vært viktig for USA og gitt skremmende bidrag til deres ødeleggende framferd, bl.a. i Midtøsten.

Les også lederen: Dramatisk om USA avvikler forhåndslagrene

Avtalen om forhåndslagrene, opprettelse av militær flyplass og stasjonering av kamplyene F35 på Ørlandet og utplasseringen av US Marines på Værnes har brutt norsk basepolitikk og satt særlig oss i Trøndelag i en utsatt situasjon ved eventuelle konflikter.

Les også: Jens taler Jens midt imot

Denne konsentrasjon av militært utstyr og mannskap har alle karakteristika av Trøndelag som et militært oppmarsjområde, men også trenings- og lagringssted av krigsmateriell for USAs – dessverre også våre kriger, etter hvert - rundt om i verden. Militærlagra ble jo f.eks. nesten tømt og utstyret sendt til bruk i Irak under krigen mot Irak, men er visstnok etterfylt nå.

Les også: Derfor er Midt-Norge viktig dersom Norge blir angrepet

Slike ting unngår Adresseavisa behendig å nevne i sine kommentarer og ledere når de beklager og uttrykker sin vilje til å bidra til fortsatt lagring og amerikanere soldater på basen på Værnes. Trondheimsavisas ukritiske støtte til denslags spenningsdrivende militarisme er forstemmende, men verre er det at den også er farlig, særlig for oss som bor her og ikke synes det er ok å bli dratt inn i militære konflikter rundt om i verden.

Innimellom kommer det fram at det finnes folk som tenker tanken om å handle slik at spenningsnivået ikke øker slik som i et intervju i VG med Generalløytnant Rune Jakobsen forsvarets operative sjef.

Les også: Nå må amerikanerne legge om etter norske forhold. Piggdekk skal holde tunge kanoner trygge på norske veier

Når amerikanske og britiske krigsskip for første gang siden 1980-tallet i mai, seilte langs Kolahalvøya, avstod norske militære å sende skip for å delta, med, ifølge generalløytnant Rune Jakobsen, forsvarets operative sjef, den begrunnelse at det ikke er ønskelig at Nato-land skal operere så nært Russland i Barentshavet. Og han sier at «slik ønsker vi det også i framtida».

Om det «for framtida» har støtte fra politisk hold er ikke sikkert. Og beklagelig er det at det ikke finnes spor av protester fra politisk hold mot slik provokasjon.

Et skritt for avspenning og nedbygging av krigsfare ville kunne være å gjøre noe med krigsforberedelsene representert ved militære lagre, utenlandske soldater og kampflybase, med et betydelig antall fly reservert for Natos bruk, «out of area».

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå