Et likeverdig tilbud til gravide kvinner

Undersøkelsen har blitt en viktig del av svangerskapsomsorgen, peker innleggsforfatterene på.   Foto: GORM KALLESTAD NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Tidlig ultralyd i den offentlige svangerskapsomsorgen er et likeverdig tilbud til gravide kvinner.

26. mai 2020 gjorde Stortinget vedtak om innføring av tidlig ultralydundersøkelse som del av svangerskapsomsorgen i landet. I dag gjøres ultralydundersøkelse ved nesten halvgått svangerskap, men fra praksisfeltet vet vi at de som ønsker det, kan kjøpe seg en ultralydundersøkelse på det private markedet.

Les også: Ultralyd viser finansministeren hvorfor NTNU vil ha ny campus

På landsbasis skaper dette store forskjeller for gravide kvinner både når det gjelder økonomi, innhold og tilgjengelighet til undersøkelsen. Da ultralyd ble introdusert i Norge på 1970-tallet, revolusjonerte dette svangerskaps- og fødselsomsorgen fordi det ble mulig å få direkte innsyn ilivmora.

Innføringen av denne nye teknologien satte i gang store samfunnsdebatter. To konsensuskonferanser om bruk av ultralyd i svangerskapet (1986, 1995), resulterte i dagens tilbud til landets gravide kvinner: én offentlig ultralydundersøkelse rundt 18 ukers svangerskap (se referanser under punkt 1, 2).

Les også: Nå har gravide rett til to ultralydundersøkelser

Undersøkelsen har blitt en viktig del av svangerskapsomsorgen og utføres hovedsakelig av jordmødre med solid ultralydkompetanse. Da Birgitte Heiberg Kahrs holdt sin prøveforelesning i Trondheim fredag 5. juni 2020 med tema: «First trimester ultrasound to all pregnant women – what is the added value?» uttalte hun at jordmødre vil være naturlige utførere også av tidlig ultralyd.

Når gravide kvinner sier at ultralydundersøkelse er den viktigste konsultasjonen i svangerskapet (se referanse under punkt 3), er dette sterke ord og et signal fra brukerperspektivet om at tidlig ultralyd fra det offentlige, virkelig er ønsket. Forskning viser at gravide kvinner ser ultralydundersøkelsen som noe mer enn en medisinsk undersøkelse. Det handler om bekreftelse på liv - om å møte og knytte seg til barnet.

Les også: Andreas er norsk og i mindretall på dette prestisjestudiet i Trondheim

De betrakter denne visuelle opplevelsen sammen med sin partner som et viktig skritt mot foreldrerollen hvor de forbereder seg på et liv med barn (se referanse under punkt 3, 4). Den norske jordmorforening (Dnj) anser kunnskap fra brukerperspektivet som grunnlag for en god svangerskapsomsorg. En må ha tillit til at gravide kvinner selv kan bestemme over sine liv, og tar kloke valg for framtida.

Men det er også svært viktig at de får god og kunnskapsbasert informasjon om tilbudene som gjelder i svangerskapsomsorgen. Det må være rimelig og klokt for landet å organisere tidlig ultralyd ut fra den eneste, og allerede godt etablerte og kvalitetssikrede utdanningen som fins innen obstetrisk ultralyd.

Les også kommentaren: Munnbind – hvor vanskelig kan det være?

Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre,kom i gang i 1998 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og er et ettårig fulltidsstudium ved NTNU i Trondheim. Ultralydjordmødre er ressurspersoner som allerede finnes ved sykehusene i Norge.

Dnj har store forventninger til et fortsatt kvalitetsmessig godtultralydtilbud i landet, og ser fram til en god implementering av tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Referanser:

1) Backe B, Buhaug H. Bruk av ultralyd i svangerskapet. Konsensuskonferanse 27-29/8 1986. Trondheim. NIS-Rapport 8/86.

2) Norges forskningsråd. Bruk av ultralyd i svangerskapet. Konsensuskonferanse 28. februar – 1. mars 1995. Oslo. Rapport nr 9 fra Komitéen for medisinsk teknologivurdering.

3) Øyen, L. Aune, I. (2016). Viewing the unborn child – pregnant women´s expectations, attitudes and experiences regarding fetal ultrasound examination. Sexual & Reproductive Healthcare 7, 8-13.

4) Ekelin, M. Crang Svalenius, E. Dykes, A-K. (2004). A qualitative study of mother`s and father`s experiences of routine ultrasound examination in Sweden. Midwifery. Des; 20(4): 335-44.

5) Molander, E. Alehagen, S. Berterø, CM. (2010). Routine ultrasound examination during pregnancy: a world of possibilities. Midwifery 2010, Feb; 26(1): 18-26.

På forsiden nå