Svar på: Søppelboksen med plast er stadig full

Plastemballasje hentes hver 8. uke, opplyser Trondheim kommune i dette svarinnlegget.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Siw Hagerup stiller i Adresseavisen 20. juli spørsmål rundt tømmeintervallet for plastemballasje i Trondheim kommune. Dagens ordning med et trebeholdersystem i henteordningen ble innført for ca. 20 år siden. Hentefrekvensene i småbeholdersystemet har vært uendret siden den gang, med følgende tømmeintervall; restavfall hentes hver 14. dag, papp og papir hentes hver 4. uke og plastemballasje hentes hver 8. uke.

Les også debattinnlegget: Manglende oppgjør fra SAS

Bakgrunnen for valget har sammenheng både med fraksjonenes størrelse og logistikksystemet som er etablert, hvor man benytter de samme bilene til å tømme de ulike fraksjonene i forskjellige uker.

Som Siw Hagerup nevner ble gebyret for plastemballasje redusert i år, nettopp for at det skal stimulere til økt kildesortering. Kostnadene på renovasjonsgebyret er nå fordelt som følger mellom fraksjonene; 85 prosent på restavfall, 10 prosent på papp og papir og fem prosent på plastemballasje. Dette medfører at merkostnaden for en større avfallsbeholder for plastemballasje er svært liten.

Les også debattinnlegget: Tidagers VM-fest med sterk bismak

For øvrig kan det nevnes at det arbeides med å etablere et sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall i regionen. Dersom dette anlegget kommer på plass, vil det endre måten vi kildesorterer avfallet. Det er da svært sannsynlig at plastemballasjen skal følge restavfallet før den sorteres ut i anlegget og går til gjenvinning.

På grunn av at det er planlagt endringer i kildesorteringsordningene innen forholdsvis få år, anses det som lite hensiktsmessig å gjøre større endringer i ordningene på nåværende tidspunkt. Takk for at du sorterer. Håper dette var oppklarende.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå