Øvre Rotvoll - et kinderegg i svært mange deler

Grønn bydel: Den nye bydelen Øvre Rotvoll planlegges som en grønn bydel der folk skal kunne bevege seg til fots og på sykkel på en trygg og sikker måte.  Foto: Ola Hegvold

Saken oppdateres.

Øvre Rotvoll ligger innklemt mellom eksisterende boliger og næringsområder og har en sentral beliggenhet og kan få en meget god kollektivdekning. Jeg vil påstå at Øvre Rotvoll er som et kinderegg med svært mange deler og hvor alle delene kan styrke Brundalen/ Jakobsli området.

Les også debattinnlegget: Trafikk øst i Trondheim: Denne forbindelsen blir utrolig viktig for hele bydelen

Det viktigste med å sette i gang aktivitet på Øvre Rotvoll er å få på plass Brundalsforbindelsen som kan redusere trafikk-kaoset i området vesentlig. Med Brundalsforbindelsen på plass så kan Metrobuss-traseen over Lade fortsette gjennom Brundalsforbindelsen opp til Dragvoll. I dag snur bussen ved Sirkus Shopping.

Deler av Trekanten på Øvre Rotvoll er egnet til et etterlengtet bussdepot på gateplan (senere under bakken) slik at man slipper å legge bussdepotet helt inne på Malvik. Tenk hvor mye Trøndelag fylkeskommune sparer på dette.

Brundalen/Jakobsli-området trenger et lokalt senter og dette er godt egnet på området til Rotvoll Øvre. Behovet er meget stort for et slikt senter.

Les også: – Er jeg ute i hagen og klipper plenen, knaser det i støv mellom tennene mine

Områdeplanen for Øvre Rotvoll viser nye idrettsflater som etableres i forlengelse av eksisterende Charlottenlund idrettspark og skoleanlegg slik at de sammen danner et markant idretts- og aktivitetsbelte. Et flertall i bystyret luktet også på en tomt på Rotvoll Øvre til nytt svømmebasseng øst.

Andre deler av kinderegget er at det blir mulig å videreføre Schmettows allé i sitt opprinnelig løp, gode arealer for lek og fysisk utfoldelse, bydelspark samt etterlengtede møtesteder.

Det viktigste er at hele Brundalen/Jakobsli-området får en helhet som reduserer biltrafikken gjennom Skovgårdskrysset, bedre kollektivforbindelsen med Metrobussen slik at beboerne i hele bydelen har muligheter til å få bedre infrastruktur med lokalt senter og et trivelig bomiljø. Målet er å redusere unødvendig bilkjøring for alle som bor i bydelen.

Les også lederen: Trusler mot politikere må tas på alvor

Flere utbyggingsprosjekt er avhengig av Brundalsforbindelsen for å komme i gang. La oss få kinderegget på plass slik at alle bitene som trengs kan plasseres.

Det er svært viktig å ta vare på dyrka jord, men det er også viktig å se hva utviklingen av Øvre Rotvoll kan bringe med seg av fordeler for hele Charlottenlund-området. Det er i hvert fall ingen tvil om at områdeplanen har en meget grønn profil selv om kornåkrene slik de ligger i dag blir borte. Intet av dette kornet brukes til menneskemat.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå