Ja takk begge deler, Arnstad!

Jeg er enig med Arnstad om at vi både skal ha fiber og mobil i framtida, skriver distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Dette innlegget var publisert i Adresseavisens papiravis 16. juli.

La det være klart: Både fiber og 5G er nødvendig for å nå de svært ambisiøse målene denne regjeringen har for en god, fremtidsrettet og sikker digital infrastruktur i Norge.

I Adressa 13. juli kommer Senterpartiets Marit Arnstad med ubegrunnede skremsler basert på en artikkel i Adressa 4. juli, der det kan fremstå som at jeg avviser at fiber skal være med å bidra til et tilbud om høyhastighetsnett til alle. Arnstad sine bekymringer beror på en misforståelse. Sitatene i papiravisen skaper et for ensidig bilde. Ved en feil kom ikke de korrekte sitatene med i papirutgaven, men ble lagt inn i artikkelen på nettet 8. juli.

Jeg er enig med Arnstad om at vi både skal ha fiber og mobil i framtida. Norske bredbånds- og mobilnett er blant de beste i verden. EUs DESI-indeks for 2020 viser at Norge sammen med Danmark har den beste mobil- og bredbåndstilgangen. Norge scorer også høyt på parameteren som måler hvor klare ulike land er for 5G.

Les også kommentaren: Hva nå, Frøya?

Jeg mener vi har oppnådd vår ledende posisjon blant annet fordi vi har holdt fast på to grunnleggende prinsipper. Norsk bredbåndspolitikk er markedsbasert og teknologinøytral. Det offentliges viktigste rolle er å tilrettelegge for investeringer. Tilbydernes investeringer har økt betydelig og var i 2019 på 12,2 milliarder kroner, opp med over to milliarder fra året før. Markedsaktørene er nærmest til å vurdere hvilken teknologi som bør velges ved utbygging. Prinsippene om en markedsbasert og teknologinøytral politikk ligger fast.

Les også lederen: Potensialet for vannkraft bør kartlegges

Når det gjelder høyhastighets bredbånd, satte vi oss allerede i 2016 ambisiøse mål om slikt bredbånd til 90 prosent av husstandene innen utgangen av 2020 og på lang sikt til alle. Mange trodde ikke vi kunne nå det kortsiktige målet, men det ligger vi nå an til å gjøre. Ved utgangen av første halvår 2019 hadde 86 prosent av husstandene slikt tilbud.

Les også debattinnlegget: Frøyværinger, våkn opp!

Vi slår oss ikke til ro, vi skal nå det langsiktige målet også. For å gjøre det er vi avhengige av både fiber og mobil og av fortsatt investeringsvillige tilbydere. Rapporten som var bakgrunnen for artikkelen i Adressa er et viktig kunnskapsgrunnlag. I mine korrekt gjengitte sitater påpeker jeg at fiber til absolutt alle ikke nødvendigvis er den beste løsningen. Det vil bli veldig dyrt å dekke 100 prosent av husstandene med fiber. Derfor vil trådløse teknologier trolig måtte bidra når vi skal nå vårt mål om høyhastighets bredbånd til absolutt alle. Valgene av utbyggingsmodeller og teknologier er det imidlertid tilbyderne som står nærmest til å vurdere. Denne tilnærmingen har gitt gode resultater og står fast.

Les også: Vindkraftopprøret har fått konsekvenser

Så skal det offentlige fortsatt legge til rette for investeringer og konkurranse, og fortsatt bidra med tilskudd til bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag for utbygging.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå