Mange nye studenter gir en lysere fremtid

I år tar vi imot rekordmange nye studenter, i alt rundt 6 000, som ønsker å ta sin utdannelse ved universitetet vårt, skriver Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet  Foto: Nord universitet

Saken oppdateres.

Nå er endelig tiden kommet! Høsten er den desidert mest spennende tiden i året ved universitetet, og åpningen av studieåret er den aller viktigste begivenheten. I år tar vi imot rekordmange nye studenter, i alt rundt 6 000, som ønsker å ta sin utdannelse ved universitetet vårt. Vi skal ta godt vare på studentene og sammen skal vi forske og lære mye nytt, og om noen år skal studentene ut i regionens arbeidsliv.

LES OGSÅ: Noor Latif (19) kom gjennom nåløyet: Disse studiene er vanskeligst å komme inn på

LES OGSÅ: Over tusen kjempet om kun 20 studieplasser: - Jeg ble nervøs da jeg så hvor mange søkere det var

I 2019 utdannet Nord universitet 2195 kandidater til arbeidslivet (DBH-tall fra 2019). Men hvem er så disse kandidatene? Dette er sykepleiere som bringer ny kompetanse til sykehusene og kommunene. Det er grunnskolelærerne som sørger for at ungene våre får en trygg skolehverdag preget av læringslyst. Det er økonomer som med tall og analyser bringer oppdatert kunnskap og utvikler beslutningsgrunnlag for private og offentlige virksomheter. Det er sosialarbeidere som bidrar til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv. Det er biologer som bidrar til bærekraftig produksjon av sjømat. Slik kunne jeg ha fortsatt en god stund til. Alle disse kandidatene bidrar med nødvendig arbeidskraft til samfunnet vårt - som igjen gir økt velferd og verdiskapning.

Som universitet har vi et ansvar for å bidra med kunnskap for et bærekraftig samfunn. Løsningene på vår tids globale utfordringer krever internasjonalt og tverrfaglig samarbeid. Forskning og utdanning ved Nord universitet skal bidra til at vi som samfunn når FNs bærekraftsmål. Derfor skal Nord ha en tydelig internasjonal profil, og aktivt legge til rette for mer tverrfaglighet i vår forskning og våre utdanninger. På denne måten øker vi relevansen av vår faglige aktivitet.

LES OGSÅ: Da Henrik fikk jobb som lærervikar, skjønte han hva han skulle studere

Det grønne skiftet krever nye metoder for bærekraftig kultivering, høsting og forvaltning av bioressurser og utvikling av nye verdikjeder. Regionen vår har spesielt store muligheter for utvikling av marine og terrestriske ressurser, bioteknologi og ny grunnleggende kunnskap som kan bidra til bærekraftig verdiskaping. Nord universitet prioriterer undervisning og forskning for blå og grønn verdiskaping i vår regions geografi, naturmangfold og klimamessige forhold.

Omstilling av samfunnet mot mer bærekraftig verdiskaping krever kunnskapsdrevne innovasjonsprosesser og entreprenørskap i privat og offentlig sektor. Innovasjons- og entreprenørskapsfeltet skal derfor styrkes og videreutvikles i hele universitetets virksomhet. Gjennom utvikling av nye læringsformer skal kandidater utdannet ved Nord ha kunnskap og ferdigheter til å utvikle fremtidens løsninger og tjenester.

LES OGSÅ: Nye studenter kan søke støtte fra Lånekassen

Nord har en viktig rolle for kunnskapsutvikling innenfor helse-, utdannings- og velferdssektoren i nordområdene. Vi skal utvikle forskning som bidrar til å videreutvikle profesjonsutdanningene i disse sektorene i nært samarbeid med tjenesteutøvere og tjenestemottakere. Gjennom satsing på tverrfaglige tilnærminger skal fagmiljøer innenfor sektoren føres sammen, og i fellesskap bidra til kompetanseheving.

Våre nye studenter som møter opp til studiestart denne høsten, tenker nok ikke så mye på at de om noen år kommer til å spille en sentral rolle i samfunnsutviklingen. De tenker kanskje mer på hvordan det vil bli å være student, bli kjent med nye studiekamerater og oppleve studentlivet for første gang, og hvordan studietiden blir i en koronapandemi? Men det er liten tvil om at disse personene er viktige for vår fremtid.

Vi ønsker våre nye studenter hjertelig velkommen til et akademisk fellesskap til felles nytte. Studiestart og studiene blir ganske annerledes i år fordi vi både må kunne etterleve reglene for smittevern og samtidig sikre gode læringsprosesser. Vi er klare, og vi gleder oss til å treffe dere.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå