Debatt:

For dårlig demensomsorg

En nedleggelse vil i tilfelle være med på å gi en dårligere demensomsorg, skriver Tor Arne Granmo.  Foto: Skjermdump Midtnorsk debatt

Saken oppdateres.

Leste med interesse og beklagelse debattinnlegget fra de ansatte ved Saupstad Omsorgsbolig om avviklingen av boligen tilrettelagt for demente og med plass til åtte beboerne. En nedleggelse vil i tilfelle være med på å gi en dårligere demensomsorg.

Jeg er så fri og påberoper meg å ha litt kunnskap om dette da min kone fikk diagnosen Alzheimer i en alder av 56 år og døde for ni år siden i en alder av 62 år. Jeg har også vært noe aktiv de siste årene gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen rundt det med demens. Der har det blitt forelest og debattert om sykdommen demens og den meningen jeg har er det mange som er enig med meg ut fra de jeg har snakket med rundt sitt engasjement i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Noe av den beste vi kan gi til demente personer er tryggheten med kjente omgivelser og kjente omsorgspersoner. En av den største feil som kan gjøres er å frata beboere det daglige kjente, være seg boliger og kjente omsorgspersoner.

LES OGSÅ: Avvikler botilbud: Det må nok handle om økonomi

Uviklingen går desverre slik at det stadig blir stadig flere demente, både eldre og yngre demente under 65 år. I dag er det er det 77 000 personer i Norge med diagnosen demens og trolig vil dette ut fra prognoser dobles frem til 2040. Over 350 00 er i dag nære pårørende, et antall som også vil fordobles i forhold til økningen av antall demente.

Det store spørsmålet er da om norske kommuner er forberedt om det, forstå de voldsomt økte omkostningene det vil påføre kommunebudsjettene. Jeg er dessverre i tvil om det.

LES OGSÅ: Garåsen svarer om avvikling av botilbud: Flere utfordringer ved boligene

La de demente som bor i det daglige kjente og for dem det trygge å få bo der, selv om det skulle mangle litt på standarden og kanskje noen mangler. Så kan heller de norske kommuner bruke de nødvendig utgifter til å møte den negative utviklingen med økningen av demente som dessverre ennå i dag ikke har noen medisinsk behandling som virker.

For Trondheim kommune sin del, la beboerne på Saupstad Omsorgsbolig fortsette å få bo der og sammen med andre norske kommuner heller se fremover for å møte den økende og nødvendige demensomsorgen på best mulig måte. Og la beboerne der få fortsette å leve med tryggheten de har i dag.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og TwitterPå forsiden nå