«Vi må tåle å ofre litt natur…» - kommentar til argumentasjon for vindkraftindustri

I iveren etter å tjene penger har grønnfargen i det grønne skiftet bleknet og gått mer og mer over i blått, skriver biolog Arne Ulset i dette debattinnlegget.  Foto: privat

Saken oppdateres.

Hyppig bruk av begrepet «Det grønne skiftet» har blitt inngangsbilletten til å få økonomisk gevinst ut av noe som tidligere ikke ville vært mulig pga. svært høye investeringskostnader. «Det grønne skiftet» innebærer imidlertid at økonomien skal omstilles i en mer klimavennlig retning så for å få til dette subsidierer staten såkalt klimavennlig industri.

Les også: Hvem skal styre norsk klimapolitikk?

Les også: Enova styrer ikke klimapolitikken

Vindkraftindustrien er spesielt tilgodesett med kraftig subsidiering. Men i iveren etter å tjene penger har grønnfargen i det grønne skiftet bleknet og har etter hvert gått mer og mer over i blått. På grunn av de økonomiske fordelene det gir å bygge klimavennlig vindkraftindustri overkjøres nemlig hensynet til naturvern forøvrig, noe som blir spesielt tydelig når det gjelder vindkraftutbygging på land og i norsk kystnatur.

Les også: Grønn verdiskaping bygger fremtidens næringsliv

Som et argument for vindkraftutbygging hører vi ofte at Norge har et internasjonalt ansvar i forbindelse med «det grønne skiftet» og at vindkraft spiller en viktig rolle i denne sammenhengen. Motargumenter som går på at utbygging er problematisk i forhold til rødlistede arter og biologisk mangfold blir gjerne møtt med utsagn som «vi må tåle å ofre litt natur» (jmf. f.eks. NHO-direktør Kjell Almlid og Adresseavisens politiske kommentator Kato Nykvist).

Utsagnet vitner om en gammeltestamentlig holdning i forhold til naturen som dessverre er svært utbredt i vår kultur. Det innebærer at en ser mennesket som sentrum i universet, at naturen er til for å behage oss mennesker og at naturressursene skal utnyttes. Ikke fordi det er nødvendig, men fordi vi kan. Naturen i seg selv har altså ingen egenverdi som er verdt å ta hensyn til.

Les også: Sivil ulydighet er viktig i kampen for naturvern

Jeg mener at et slikt verdensbilde er respektløst overfor hele skaperverket og at det på sikt åpner for utradering av all natur. I tillegg må det vel være slik at vi også har et internasjonalt ansvar i forhold til bevaring av biologisk mangfold?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå