Debatt:

Internett hjemme må være oppnåelig for alle

Mona Berger og Ottar Michelsen  Foto: Rune Petter Ness og Christine Schefte

Saken oppdateres.

I mars traff koronapandemien oss med full styrke. Mange offentlige kontorer stengt, og tjenestene ble bare tilgjengelige på nett. Skolene ble digitale, og vi ble oppfordret til å i størst mulig holde oss hjemme.

Mange mottakere av offentlige ytelser er forpliktet til å sende meldekort til Nav. Barn skal løse oppgavene på hjemmeskole via ulike nettportaler, og det kreves i økende grad at vi skal være tilgjengelige på nett for å få nødvendig informasjon. Under pandemien har bibliotek, skoler og Nav-kontor vært stengt, og det ble tydelig for de fleste av oss hvor nødvendig det er å ha tilgang til internett hjemme.

LES LEDEREN: Uholdbart lenge å vente på dagpenger


I samme periode har behovet for
sosialhjelp økt, fordi det er mange flere som er arbeidsledige etter at samfunnet stengte ned i mars. Samtidig er sosialhjelpssatsene er lave. Trøndelag SV er bekymret for at mange som lever på sosialhjelp ikke kan prioritere å ha internett hjemme fordi livsoppholdssatsen er for lav. Dette går ut over muligheten til å følge opp jobbsøking, skaffe nødvendig informasjon og delta i de stadige økende digitale delene av samfunnslivet. Og, ikke minst, vil det gå ut over muligheten for barna til å henge med på skolen.

For å være aktivt arbeidssøkende, for å kunne delta i arbeidslivet, for å kunne følge med på digital undervisning må sosialhjelpsmottakere få dekket utgifter til internett hjemme, utenom det beløpet som er satt av til livsopphold. Dette er en bestemmelse som bør gjøres sentralt, men Trondheim SV har fått gjennomslag for dette i Trondheim og Trøndelag SV oppfordrer alle kommunene til å endre praksisen for dette.

LES OGSÅ: En mer rettferdig boligpolitikk står på trappene i byen vår


Koronakrisa har lært oss mye
allerede. Vi er tilfredse med mange av tiltakene stortingsflertallet har iverksatt for å unngå at folk må over på sosialhjelp. Det er prisverdig. Samtidig er dette en erkjennelse av at sosialhjelpssatsene er for lave.

La oss bruke denne erkjennelsen til å gjøre en forskjell. Noen hundrelapper i måneden utgjør en forskjell for de av oss som allerede har minst. Gjennom å sikre alle tilgang på internett, står samfunnet bedre rustet for framtida. Vi ser allerede at det kommer nye lokale nedstengninger. Vi må vite at det ikke også fører til økt utenforskap og økte klasseskiller.

Trøndelag SV krever at sosialhjelpsmottakere får dekket utgifter til internett hjemme og at beløpet må komme utenom det beløpet som er satt av til livsopphold.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå