Hva ønsker politikerne på Fosen?

Saken oppdateres.

Nå er det gått fem år siden vedtak om sammenslåing av kommunene Rissa og Leksvik ble fattet. Den beslutningen ble egentlig dramatisk fordi den ble fattet så raskt at de øvrige kommunene ikke fikk sjansen til å drøfte skikkelig spørsmålet om å slå alle syv kommunene sammen til en stor regionkommune. Men gjort er gjort, og ingen er tjent med at man grubler videre over hvorfor. De som sørget for at det ble slik gjorde det sikkert i beste mening.

Vi har også kommet fem år nærmere den innstrammingen i samfunnsøkonomien som er i anmarsj, og for den nye kommune Indre Fosen har ikke inntektene vokst i takt med utgiftene. Både de folkevalgte og de ansatte har jobbet tappert hver dag, men det har blitt liten tid for nyskaping av næringsliv og folketilvekst. All tid har gått med til arbeid av administrativ karakter og destruktiv politisk uro. Det siste vil sannsynlig bare forsterkes.

LES OGSÅ: Statens vegvesen: Bru til Fosen blir 22 milliarder dyrere enn beregnet

Fastlandsforbindelsen. Dette er den virkelige store saken som hele Fosen har sett frem til. Uten at det raskt fattes beslutning om at det dannes en regional kommune for hele Fosen, tror jeg dessverre at sjansen er null. Uten den politiske tyngdekraft som en Fosen-kommune ville bli med sine 25 000 innbyggere, har vi ingen mulighet til å konkurrere med regionkommunene Orkland og Stjørdal og en storby imellom.

Man kan med andre ord ikke si ja til fastlandsforbindelsen og samtidig si nei til storkommune. Det henger ikke sammen.

Men hvem kan ta opp å få gjort noe med den saken i dag? De som takket nei til storkommunen vil vel føle prestisjetap ved å endre det i dag. Men pandemien, forventet sterk nedgang i samfunnsøkonomien og økt konkurranse fra sørsida av fjorden kan være gode grunner. Så det er lov til å håpe.

Kanskje styret i Fosenbrua og næringslivsledere kan påvirke politikerne? Det hadde jo vært artig om Fosens fantastiske potensiale kunne kommet til sin rett. Skal NHOs tanker om at det må skapes 250 000 nye arbeidsplasser innen 2030 vil konkurransen bli steintøff.

LES OGSÅ: Kobler storkommune til bru over Trondheimsfjorden.

Fosenbrua er jo et ferjeavløsningsprosjekt og kommer for så vidt ikke i direkte konkurranse med de øvrige «normale» anlegg. Fylkeskommunen som vei- og ferjeholder er jo den sentrale aktør i denne saken. Kapitalverdien av sparte ferjekostnader må gå om fylkeskommunen, og sluttfinansieringen må sikkert foruten AS delen tas som lån.

Skal gode lånevilkår oppnås bør fylket garantere for lånet, slik vi ordnet det ved byggingen av Skarnsundbrua. Dagens regjering er sikkert så takknemlig og glad at de deltar med store beløp forutsatt at Fosen blir en stor kommune. Det vil selvfølgelig Fylkeskommunen være svært interessert i for å lette sin del av finansieringen.

Fylkesmannens uttalte ønske om ni regionkommuner innen 2025 i Trøndelag tilsier også at vi må starte prosessen nå.

LES OGSÅ: Vil realisere bru over Trondheimsfjorden.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå