Filming av muntlig eksamen: Et virkemiddel som ivaretar elevenes rettigheter, eller et onde som fratar lærerne tilliten?

Det burde være ganske greit å ta et opptak, dersom eleven samtykker, som kan slettes så snart klagefristen har gått ut, skriver Lill Harriet Sandaune.  Foto: Nils Toldnes

Saken oppdateres.

Ikke overraskende så reagerer Utdanningsforbundet på Frp's forslag i fylkesutvalget 19. august der vi ønsker å starte en prøveordning med filming av muntlig eksamen. Argumentasjonen til Utdanningsforbundet er i hovedsak at man skal ha tillit til at lærerne utøver yrket sitt på en suveren måte, og man trenger ikke kontroll over denne utøvelsen.

Utdanningsforbundet undrer seg over hvorfor Frp ikke har sendt ut på høring det forslaget som ble fremmet. Til orientering så gjaldt dette en høringssak til Utdanningsdirektoratet, der fylkeskommunen skulle uttale seg. Det er nok sjelden at man sender en høringssak på høring. Da er en mer normal saksgang i dette at Utdanningsforbundet selv sender inn et selvstendig høringssvar til Utdanningsdirektoratet, slik at Utdanningsforbundet får frontet sin mening om saken, noe som sannsynligvis også er gjort.

LES INNLEGGET: Filming av muntlig eksamen – en dårlig idé

  Foto: Faksimile midtnorskdebatt.no

Det høres ut som at filming vil være en omfattende innføring som fører til masse ekstraarbeid, og at hensynet til personvernet gjør at det ikke kan gjennomføres. Da bør man ta inn over seg at vi nå er i 2020, og filming og personvern er en del av hverdagen vår. Ikke minst er teknologiske ferdigheter en grunnleggende ferdighet som kreves av elevene, da bør det kunne kreves av lærerne.

Det burde være ganske greit å ta et opptak, dersom eleven samtykker, som kan slettes så snart klagefristen har gått ut. Ikke minst kan dette på sikt bidra til at det blir større likhet i hvordan muntlige eksamener faktisk gjennomføres på de ulike skolene.

LES OGSÅ: Da eksamen ble avlyst, lærte elevene mer på skolen

Så problematiserer Utdanningsforbundet at dersom elevene ikke vil filmes under eksamensgjennomføringen, vil de miste muligheten til å klage på eksamenskarakteren. Men det er nettopp det som er problemet her. Elever som tar muntlig eksamen på videregående i dag, har ingen mulighet til å klage på eksamenskarakteren. Eksaminatoren og den eksterne sensoren er suverene i gjennomføringen, og eleven har kun mulighet til å klage på formelle feil, og ikke selve fagkarakteren.

Bakgrunnen for forslaget fra Frp, er å sikre elevenes rettigheter i enda større grad. Å gi elever klageadgang på den faglige karakteren bør være like viktig, enten det er muntlig eller skriftlig eksamen.

LES OGSÅ: Muntlig eksamen i videregående skole avlyses

Å gi elevene klageadgang vil sikre en mer rettferdig gjennomføring og kvalitetsvurdering av muntlig eksamen. Hva er det egentlig som skal tilsi at en skriftlig karakter er mer verdt enn en muntlig? For elevene sin del teller disse like mye når de skal søke videre utdanning, og da bør det være rett og rimelig at det også finnes en faglig klageadgang for muntlig eksamen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå