Engasjert bestefar: Kjære politiker i Trondheim. Dere vil bli målt på dette!

Altfor mange barn får ikke den opplæringen de har lovfestet rett til, skriver Sigmund Knutsen.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Beretningene fra skolene i Trondheim begynner å bli mange. Lærere, tillitsvalgte og foreldre har i flere år varslet om at det må flere lærere, spesialpedagoger og andre yrkesgrupper inn i skolen. Det settes ofte ikke inn vikarer ved sykdom. Elever som har rett på tilpasset opplæring mister deler av opplegget sitt. Mobbingen fortsetter i stort omfang. Disse avvikene blir ofte ikke rapportert, virkelighetsbeskrivelsen er derfor mangelfull. Og de politiske vedtakene bygger dermed på mangelfullt grunnlag. Foreldre blir i mange tilfeller ikke informert om realitetene.

LES OGSÅ: Hvem ser behovet for et felles ansvar nå?

I høst er det i tillegg gjennomført store reduksjoner i bemanning. Mange lærere og ansatte i SFO har måttet slutte. Og dette gjelder de fleste skoler. Det merkes både i klasserommet og i skolegården. Lærere og andre ansatte gjør en stor arbeidsinnsats, ofte langt utover det som kan forventes, men tiden strekker ikke til, for barna og arbeidsoppgavene er for mange. Det er vondt å høre om barn som blir plaget uten at voksne griper inn. For det er ingen voksne i nærheten. Dette skjer i mange skolegårder hver eneste dag. Altfor mange barn føler seg utrygge og gruer seg til skoledagen. Og altfor mange barn får ikke den opplæringen de har lovfestet rett til.

LES OGSÅ: Hvem snakker om de sårbare barna nå?

Det er også dokumentert store og udekkede behov for flere ansatte i aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede, innen hjemmesykepleie og i sykehjemmene, og i andre tjenestetilbud for de som trenger kommunen mest.

Kjære politiker og medlem av bystyret i Trondheim: Takk for innsatsen som du gjør på vegne av fellesskapet! Men nå er det tid for å styrke grunnbemanningen i skolene og i andre tjenester. Kommuneøkonomien har sine rammer, da er det nødvendig å gjøre det viktigste først, og da må andre og mer gøyale tiltak bare utsettes eller stoppes. Dere vil bli målt på hva dere gjør med dette.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå