Debatt:

En effektiv offentlig sektor for et bærekraftig velferdssamfunn

Olemic Thommessen er integreringspolitisk talsmann for Høyre. Her sammen med Ingrid Skjøtskift, Høyres ordførerkandidat i Trondheim og Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant for Høyre. De besøkte Trondheim Turistforening og Røde Kors for å høre om deres frivillige arbeid. Frode Støre Bergrem er daglig leder i Trondheim Turistforening (rød genser).  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

LO Stats Lars Buenget Børseth tegner et skremmebilde som ikke stemmer med virkeligheten i Adressa 16. september. Høyre vil ha en bærekraftig velferdsstat hvor vi legger til rette for flere jobber i privat sektor og beholder et godt sikkerhetsnett for fremtidige generasjoner. Derfor må vi sikre at pengebruken i offentlig sektor holdes under kontroll.

Skattepengene skal brukes på gode velferdstjenester til folk, ikke på unødvendig byråkrati. Derfor har regjeringen satt i gang avbyråkratiserings- og effektiviserings reformen hvor alle statlige etater skal redusere driftsutgiftene sine med beskjedne 0,5 prosent hvert år. Denne beskjedne effektiviseringen utgjør samlet 1,7 milliarder kroner i året. Disse pengene brukes heller på flere politifolk, satsing på sykehusene våre og vei- og samferdselsutbygginger.

LES OGSÅ: Fire nye år med Erna

Dette er bare én av flere reformer som denne regjeringen har satt i gang for å få mer ut av skattepengene. Et annet eksempel er Nye Veier AS sikrer at veier bygges raskere, billigere og mer helhetlig enn før. I Trøndelag får vi ny E6 fra Ulsberg til Åsen. Nye Veier AS ser ut til å bygge veiene omtrent 20 prosent billigere enn tidligere planlagt. Det klarer de fordi de har funnet nye, smartere løsninger.

Privat sektor må kontinuerlig omstille seg for å være konkurransedyktig. Næringslivet må hele tiden lete etter nye, smartere måter å løse oppgavene på hvor de kan få mer igjen for hver krone. Det skulle bare mangle at offentlig sektor gjorde det samme.

LES OGSÅ: Høyre vil ha fraværsgrense også i ungdomsskolen

Innlegget til Børseth har flere feil. Han påstår at det har vært et mål å redusere antall offentlig ansatte. Det har vært et mål å redusere unødvendig byråkrati, men det har samtidig vært et mål å øke antall politifolk, ansatte på sykehus, for å nevne noe. Det handler også om å løse oppgaver på nye måter. Der Børseth er utelukkende opptatt av at arbeidshverdagen i staten ikke skal endre seg, er Høyre opptatt av at alle innbyggere skal få gode tjenester.

Det fremstår nærmest som om Børseth ønsker seg tilbake til tiden da man måtte fysisk levere skattemeldingen på skattekontoret. Når hverdagen endrer seg, må også offentlig sektor endre seg. Behovet for ansatte i skranken hos Skatteetaten blir kanskje mindre, men til gjengjeld kan disse nå bruke tiden sin på andre oppgaver.

Alternativet til en mer effektiv offentlig sektor, er økte skatter for folk flest. I en tid hvor næringslivet har ligget med brukket rygg og mange har mistet jobben, er det siste vi trenger skatteøkninger fra venstresiden i norsk politikk.

Høyre vil bygge et bærekraftig velferdssamfunn, hvor alle har tilgang på gode velferdstjenester og alle som kan jobbe har en jobb å gå til. Da trenger vi en effektiv offentlig sektor som legger til rette for vekst i privat sektor.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå