Haakon VIIs gate nok en gang

I dag ligger venstre felt praktisk talt tomt hele dagen, mens trafikken står i stampe i høyre felt, skriver innleggsforfatteren om Haakon VIIs gate.  Foto: Terje Svaan (Arkiv)

Saken oppdateres.

I sommer har det vært flere innlegg på debattsidene knyttet til de begredelige forholdene i Haakon VIIs gate; en gate som har potensial til å være en god og effektiv trafikkåre. I dag er den dessverre ikke det.

Karl Lund foreslo i august blant annet å forby venstresving i denne gaten, og var usikker på om det forslaget har vært på bordet før. Jo da, det har det. Allerede for fem år siden foreslo vi i NAF avd. Sør-Trøndelag første gang å «høyreregulere» denne gaten, slik at man i venstre felt kan få en effektiv gjennomløpende trafikkåre. Siden har forslaget vært gjentatt minst to ganger i innlegg i denne spalten.

LES OGSÅ: Foreslår å stenge Haakon VIIs gate for gjennomkjøring med personbiler

I dag ligger venstre felt praktisk talt tomt hele dagen, mens trafikken står i stampe i høyre felt. Det er ingen tvil om at det er trafikken som svinger til venstre i alle avkjøringene i begge retninger, som er hovedårsaken til kork og de endeløse køene vi her opplever det meste av dagen.

Ved å benytte de to rundkjøringene i hver ende av gaten, og eventuelt anlegge en rundkjøring midt i strekningen, burde dette være en relativt enkel og rimelig måte å bedre kapasiteten i denne gaten dramatisk. Lunds forslag om å påby høyresving fra høyre felt synes unødvendig, unntatt på de strekningene høyre felt reserveres kollektivtrafikken.

I minst ett av våre innlegg om denne saken har vi bedt om en kommentar fra den eller de som har ansvar for og myndighet til å gjøre noe med dette, men de har valgt å forholde seg i taushet så vidt vi har registrert.

Når så uholdbare tilstander har vedvart over så lang tid, uten at man tilsynelatende har noen tanker for hvordan man skal forbedre situasjonen, virker det arrogant at man helt unnlater å respondere på velmente forslag fra «almuen». Er våre forslag dumme eller ugjennomførbare, så la oss i det minste få vite hvorfor.

Kan vi denne gang håpe på et svar i denne spalten?

LES BYDELSKOMMENTAREN FRA LADE: Fra idyll ved fjorden til endeløs bilkø

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå