Skremmebilde, Lønseth?

Saken oppdateres.

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) hevder i Adressa 22. september at jeg i mitt debattinnlegg Velferdsstaten under angrep. Hva betyr det for deg? seks dager tidligere tegner et skremmebilde som ikke stemmer med virkeligheten.

I stedet for å imøtegå mine eksempler fortsetter Lønseth å kalle de flate budsjettkuttene for en reform, og fremstiller det som at det har gitt bedre tjenester til innbyggerne. Hensikten er å fjerne unødvendig byråkrati hevder Lønseth, uten å definere hva som er unødvendig i kriminalomsorgen, domstolene, skatteetaten, arbeidstilsynet, Nav og alle de andre etatene som tildeles mindre penger.

Lønseth gir ikke noe svar på hvorfor kriminalomsorgen er i ferd med å bli ren forvaring, hvorfor stønadsmottakere venter i månedsvis på utbetaling fra Nav, hvorfor folk ringer forgjeves etter politi, hvorfor arbeidslivskriminalitet og skatteunndragelser brer om seg, hvorfor saksmengden i domstolene hoper seg opp.

Lønseth lar også være å kommentere samrøret mellom PWC og Direktoratet for e-helse som jeg beskrev i mitt innlegg. Et eksempel på private konsulenter som nærmest blir en integrert del av statsapparatet og får forsyne seg grovt av våre felles penger. Alternativet er høyere skatter sier Lønseth, mens milliarder av skattekroner ukritisk renner ut på denne måten.

Nei, hun vil heller snakke om Nye Veier AS, noe som overhodet ikke var nevnt i mitt innlegg. Den debatten kunne jeg gjerne tatt; privatisert riksvegbygging har jeg meninger om. Det var imidlertid ikke tema denne gang.

LES OGSÅ: Fire nye år med Erna

Mari Holm Lønseth kan holde seg for god til å antyde at jeg er imot at staten skal være effektiv, omstillingsdyktig og innovativ. Jeg kan forsikre henne om at der er vi enige, det er Høyres løsning jeg kritiserer. Flate, uprioriterte budsjettkutt er verken innovativt eller moderne.

Å gi private aktører nærmest fri tilgang til fellesskapets midler er ingen god idé. Også jeg vet at privat sektor kontinuerlig må omstille seg for å være konkurransedyktig, som Lønseth sier, mens hun unnlater å nevne at staten de siste 30-40 årene kontinuerlig har vært i omstilling.

Mitt skremmebilde har ikke rot i virkeligheten, sier Lønseth. Det skremmende med det bildet jeg tegner er ikke manglende virkelighetstilknytning, men at Høyre fortsetter i samme spor.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå