Gode tjenester til folk

  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Debattens gang:

Nå svarer Lønseth igjen:

Børseth etterlyser i Adresseavisen 24. september at jeg konkretiserer hvorfor hans innlegg gir et vridd bilde av virkeligheten. Til tross for at han gir inntrykk at kutt i mange tjenester, viser tallene noe annet. La meg ta noen eksempler:

  • Siden 2013 er politiets budsjett styrket med over 4 milliarder kroner. I samme periode har antall ansatte i politiet økt med om lag 2 800 årsverk. Om lag 1 700 av disse er politiårsverk, og de aller fleste av disse har kommet i politidistriktene. Politiet skal styrkes ytterligere i årene som kommer. Disse styrkingene skal særlig komme tjenesteområdene i distriktet til gode.
  • Driftsbudsjettet for kriminalomsorgen er omtrent 1,2 milliarder høyere i 2020 enn det var i 2013. Det er flere ansatte per innsatte i fengsel i dag, sammenlignet med 2013. Kriminalomsorgen er styrket med nye fengselsplasser og nye bygg. Det det ressursteam for psykisk syke under etablering i Bergen. Det er opprettet flere nye enheter for behandling av rusproblemer i fengsel. Kriminalomsorgen er styrket.
  • Arbeidskriminaliteten skal bekjempes. Rapportene fra a-krimetatene tyder på at omfanget av arbeidslivskriminalitet ikke lenger øker, og at det tvert imot heller er en reduksjon. Det er et resultat av langvarig satsing. I statsbudsjettet for 2020 styrket regjeringen Arbeidstilsynet med 6 millioner kroner, samt 2 millioner kroner til europeisk samarbeid. Arbeidstilsynet og petroleumstilsynet fikk 15 millioner kroner ekstra i RNB for 2020 for å håndheve innleiereglene. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet med 52 millioner kroner. Det er etablert syv sentre for arbeidslivskriminalitet, et renholdsregister for å bekjempe arbeidskriminalitet i renholdsbransjen, forbedret HMS-kortordningen for å få bukt med kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen og skjerpet inn regler for innleie. Høyre har styrket arbeidet mot arbeidslivskriminalitet – ikke svekket det. Kriminelle skal tas.
  • Nav har mottatt 535 000 søknader om dagpenger siden de omfattende koronatiltakene ble iverksatt. Det var en ekstraordinær situasjon med en rekordhøy arbeidsledighet. Nav har behandlet de fleste søknadene de har mottatt til og med juli, og nå er saksbehandlingstiden igjen lavere.

LES OGSÅ: Fire nye år med Erna

Vi må ta vare på velferdssamfunnssamfunnet vårt. Et tiltak, i tillegg til å styrke tjenesteområdene, er å legge til rette for å nye måter å løse oppgaver på. Digitalisering bidrar for eksempel til å forenkle hverdagen for oss som innbyggere, samtidig som de kan frigjøre ressurser fra porto og punching av tall til tjenesteyting.

ABE-reformen handler om at de statlige virksomhetene selv må vurdere hvordan de kan omstille seg. Hver enkelt virksomhet må vurdere hvordan effektiviseringen skal gjennomføres. Jeg har tillit til at de gjør det på en god måte. Samtidig skal vi som folkevalgte alltid være kritiske til hvordan skattepengene blir forvaltet. Det er også årsaken til at det kreves redegjørelse fra for eksempel e-helsedirektoratet om deres konsultentbruk.

Vi trenger et bærekraftig velferdssamfunn. Da må vi bruke skattepengene smartere på velferd til folk.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå