Park = bycampus for alle!

Aksjonsgruppen Bevar Høyskoleparken satt på tilhørerbenken da bygningsrådet behandlet campus. Nå skal bygningsrådet ta stilling til aspekter ved saken igjen.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Til bygningsrådet 29. september, Trondheims øvrige politikere, kommunedirektør og til NTNU/Statsbygg:

  • Høyskoleparken er for mennesker! Parken er pusterommet mellom bygningene, der folk og natur gir liv til byen. Park = byliv!
  • Folket eier byen, og folk vil ha mer park, flere byparker for barn og familier! Park = bycampus for folket!
  • Høyskoleparken kobler hele bycampus sammen rundt ett stort byrom – bygg er barrierer! Park = partnerskap!
  • Parken er alltid åpen og inkluderende, mens bygninger og innglassede gangbruer er lukket for folk i bydelen 2/3 av døgnet. Gangbro gjennom parken blir for de svært få, gjerne med kontor i nye bygg. En majoritet, også studenter vil bruke gangveier i parken. Park = likeverd!

LES OGSÅ: - Et verdispørsmål å ikke bygge i parken

  • Parken er et åpent laboratorium - «levende LAB» for studenter på NTNU og for barnehage- og skolebarn hver dag, og en oase for Innovasjonsdistrikt Elgeseter! Park = smart og bærekraftig innovasjonsklima!
  • Høyskoleparken øker i verdi for hver dag som går - for hver ny innbygger, for hver ny student, og for hvert ekorn, flaggermus eller insekt som mister sitt habitat annet sted i byen! Park = verdi!
  • Planprogram for NTNU campus er fastsatt i april 2019. Etter det har regjeringen vedtatt FNs 17 bærekraftsmål som grunnlag for kommunens samfunns- og arealplanlegging og Trondheim kommune har blitt FN bærekraftsenter som forplikter til å gå i bærekraftig retning. I Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 ber innbyggerne om flere parker og bedre bomiljø i sentrum for barnefamilier og alle. Ny kunnskap sier «stille områder» som Høyskoleparken betyr mye for folkehelse, og at naturmangfoldet er alvorlig truet. Park = bærekraft og mangfold!
  • NTNU og Statsbygg har kommet lenger i planleggingen og regjeringen har sikret NTNU investeringskroner til campus. Igangsatte reguleringsplaner viser mulighet for å bygge mer enn 344 000 kvm i nye campusbygg. Er samfunnsnytten stor nok, og er det smart å bygge 11 000 av disse kvm i park, når mulighetsrommet utenfor park er fire ganger større enn de 92 000 som er NTNU sitt behov? Park = samfunnsnytte og smart samfunnsmål!

Bruk anledningen i bygningsrådet tirsdag 29. september til å si: Bevar hele Høyskoleparken – et smart og innovativt bycampus bygges rundt Høyskoleparken! Høyskoleparken = NTNU, Innovasjonsdistrikt Elgeseter og hele Trondheim sitt pulserende hjerte!

Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken, representert ved Elisabeth Æstgaard, Odd Håkon Byberg, Silje Fremo, Even Øiseth, Tine Eikevik og Gro Hatlen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå