NHO utnytter pandemien for å komme seg unna ansvaret i lønnsoppgjøret

Bussjåføryrket skulle lønnes på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I dag ligger vi under 91,2 prosent av dette, skriver innleggsforfatteren. Her er streikevakter ved Sorgenfri i Trondheim.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Når Jon Stordrange, direktør i NHO Transport, peker på bussjåførene og beskylder oss for å ikke ta vår del av samfunnsansvaret, oppleves det som både usaklig og smålig. Jon Stordrange vet at bussjåførene kom særlig dårlig ut av oppgjøret i 2018. Nå taper sjåførene reallønn som en konsekvens og vi er lenger unna intensjonen i tariffavtalen enn noen gang siden den ble laget.

Bussjåføryrket skulle lønnes på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I dag ligger vi under 91,2 prosent av dette. Vi har de siste årene gått ned 1,4 prosent i reallønn og tapt kjøpekraft.

Trond Bolkan  Foto: Privat

LES OGSÅ: Busstreiken: Fremdeles fastlåst konflikt – hele landet rammet

Bussjåførene kan ikke, som på linje med de øvrige samfunnskritiske funksjonene, leve av applaus og dugnadsinnsats. Dersom Jon Stordrange oppriktig hadde ment noe om å vise samfunnsansvar i forbindelse med pandemien, så hadde han kommet med et anstendig tilbud til forhandlingene. Han får ikke peke på undertrykte yrkesgrupper og rope ansvar uten selv å ta ansvar.

Det er ikke sant at kollektivtrafikken i Norge lider økonomisk som følge av pandemien. De aller fleste busselskapene er sikret økonomisk og har langt på vei fått kompensert bortfall av inntekter i forbindelse med pandemien. Tapet av billettinntekter påføres heller ikke våre arbeidsgivere. All offentlig busstransport i Norge er ute på anbudskontrakter, hvor billettinntektene i all hovedsak havner i kassa til oppdragsgiverne.

LES OGSÅ: NHO: Korona er ikke lønnsnemnd-påskudd

Etterslepet må tas igjen. Dette er en lovlig og rimelig arbeidskamp hvor bussjåførene ikke krever noe annet enn at tidligere løfter innfris. Bussjåførene hadde faktisk ikke noe valg. Denne kampen var vi tvunget til å ta, og den må vinnes!

Det er en kamp som er viktig for langt flere yrkesutøvere enn bussjåførene. I tillegg til å være en kamp for rettferdighet og en anstendig lønn er det også en kamp mot en negativ utvikling i samfunnet hvor viktige funksjoner til stadighet presses på lønns- og arbeidsvilkår. Den er særlig viktig med tanke på at det i krisesituasjoner er avgjørende at de viktigste samfunnsfunksjonene er velfungerende. Det sikrer vi best ved å sikre de ansatte anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Min oppfordring til Jon Stordrange er derfor å ta ansvar og komme til forhandlingsbordet med et anstendig tilbud til bussjåførene.

LES OGSÅ: Bussjåførene krever sin rett!

På forsiden nå