NTNU-rektor etter bygningsrådet: Et godt steg på veien mot samlet campus

Statsråd Henrik Asheim lover 11,6 milliarder kroner til NTNU-campus og NTNU-rektor Anne Borg i forrige uke.   Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Tirsdag gjorde bygningsrådet i Trondheim et godt vedtak! Et samlet campus gjør oss i bedre stand til å løse komplekse samfunnsutfordringer nasjonen står ovenfor, både i dag og i framtida. Da må alle hensyn diskuteres nøye.

Tydelige politiske signaler er viktig, både fra Trondheims folkevalgte og fra Stortinget. 21. september sa regjeringen at de er klare for en samlet bevilgning på 11,6 milliarder til campussamling. Behovet og fordelene er blitt sett og hørt både her i Trondheim og nasjonalt. Det er veldig bra. Campussamling er nemlig et unikt helhetsgrep som gjør at NTNU kan løse vårt samfunnsoppdrag enda bedre.

LES OGSÅ: Erling Moe hisset seg opp over SV, MDG og Sp

Framtidas utfordringer løses gjennom samarbeid på tvers av ulike fag. Vi må kunne sikre at fremtidens teknologer forstår samfunnet de lever i, og at samfunnsviterne og humanister forstår teknologiutviklingen. Derfor er det viktig å åpne opp NTNU og Gløshaugen, og integrere universitetet bedre i byen. Der sammenfaller NTNU og Trondheim kommune sine mål. Det har byens politikere fastslått gjennom tidligere behandlinger av saken.

Så er det bra at politikerne diskuterer NTNUs campussamling og dens konsekvenser nøye. Mange hensyn skal avveies. Det tar vi ikke lett på i NTNU. Hensynet til park og kulturminner må ivaretas i samspill med utvikling av universitetet. Vi mener det kan finnes gode løsninger som ivaretar begge hensyn på en god måte. Heldigvis har vi folkevalgte her i Trondheim som vil være med oss i det arbeidet som kreves for å finne de gode løsningene

LES OGSÅ: Park = bycampus for alle!

Vi er også glade for den tydelige beskjeden om medvirkning fra byens befolkning. Campussamlingen engasjerer mange, og det er bra både for NTNU og byen. Åpne dialogmøter, både digitalt og fysisk, vil fortsatt være en viktig del av prosessen. Vi er sikre på at et campus som både universitetet, næringsliv, offentlige institusjoner og byens befolkning har vært med på å forme, blir et bedre campus.

Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid om NTNUs campussamling!

LES OGSÅ: Her kommer statsråden med pengene som får NTNU-rektoren til å juble

LES OGSÅ KOMMENTAREN: En strålende nyhet som gir oss tre saker å krangle om

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå