Byggenæringen vil bygge Norge ut av krisen!

Entreprenør: Kristian Dahlberg Hauge som er direktør i Håndverkerforeningen i Trondheim og Entreprenørforeningen bygg og anlegg, mener meglere må skrive hvilken entreprenør som bygger boligene de selger.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Om få dager legges regjeringens forslag til statsbudsjett frem for Stortinget. Fra oss i byggenæringen er meldingen klar til dere stortingspolitikere på trøndelagsbenken som skal gå i gang med budsjettarbeidet: Nå trenger vi at dere kommer med tiltak for landets største fastlandsnæring!

LES OGSÅ: Hver tredje bygningsarbeider står i fare for å miste jobben i Trøndelag

Bygg- og anleggsnæringen er landets største fastlandsnæring og en svært stor distriktsnæring med til sammen 350 000 årsverk. Bygg- og anleggsnæringen er samtidig også et samlebegrep for en svært sammensatt næring som rammes veldig ulikt av koronakrisen. De fleste bedriftene i næringen har så langt, takket være gode ordrereserver og effektive smitteverntiltak, klart å holde aktiviteten i gang. Nå er ordrereserven langt på vei brukt opp for mange, og de neste 18–24 månedene vil bli svært tøffe for store deler av bygg- og anleggsnæringen. Næringen er opptatt av at de tiltakene som skal iverksettes virkelig gir viktig og effektiv stimulans til de deler av næringen som faktisk rammes.

I Trøndelag er det nærmere 30 000 mennesker som er ansatt i byggenæringen. Dette er den næringen som bidrar til høyest privat verdiskaping av alle næringer fra vårt fylke. Det er en næring som verken krever støtteordninger, subsidier eller kontantstøtte i møtet med en koronakrise som vil ta bort store deler av markedet om uker eller måneder. Det eneste bransjen ber om er å få holde hjulene i gang ved å kunne bygge og realisere private og offentlige prosjekter.

LES OGSÅ: Allerede i mars henvendte entreprenørene seg til kommunene med bønn om mer bygging

Bygg- og anleggsnæringen vil sannsynligvis treffes hardt av investeringer som vil falle bort de to kommende årene. De ulike delene av næringen vil rammes veldig forskjellig og tiltakene må derfor være treffsikre.

Vi ber derfor om følgende fra dere på Stortinget som skal forhandle budsjett:

1. Det bevilges ti milliarder kroner målrettet til realisering av utbyggingsprosjekter i Kommune-Norge.

2. Det innføres en statlig garantiordning til kommunene for å bidra til at investeringsprosjekter ikke stopper opp som følge av koronakrisen. Ordningen er estimert med en øvre kostnadsramme på 1,75 mrd. kroner (fem prosent av totale investeringer).

3. Det bevilges to milliarder kroner i ekstra midler til drift og vedlikehold av fylkesveier og to milliarder kroner øremerket asfaltering av fylkesveier og riksveier.

4. Det skjer en endring i reglene for moms på omtvistede beløp. Ikke la entreprenører i byggebransjen sette likviditeten på spill ved å måtte være bank for staten ved å kreve moms på penger man ikke har fått utbetalt.

LES OGSÅ: I juni var prognosen at det på landsbasis kan forsvinne 100 000 årsverk fra bygg- og anlegg

I motsetning til mange andre bransjer og næringer ber ikke byggenæringen om verken kontantstøtte eller subsidier. Det byggenæringen trenger er at offentlige prosjekter som uansett skal bygges senere faktisk blir bygget nå!

Så kjære stortingspolitikere på trøndelagsbenken: Nå har vi forhåpninger til dere!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå