Firkantet byråkrati ved drosjebestilling rammer elevene

Saken oppdateres.

Hvis du gikk på jobb med en nyoperert verkende fot, og etter endt arbeidsdag lengtet etter å komme deg hjem og få hvilt det hovne operasjonssåret på sofaen, ville du da funnet deg i å vente to timer på drosjen? Ville du avbryte møtet fordi drosjen er der? Sånn er det for elevene ved grunnskolene i Trondheim.

LES OGSÅ: Ventet i fire og en halv time på syketransport

AtB administrerer drosjer for disse elevene. De krever at skolene allerede i mars spikrer en ukeplan for hentetider for alle elevene som i løpet av det neste skoleåret måtte få behov for henting av drosje. Skolene endrer selvsagt sine ukeplaner, men på grunn av byråkratisk dumstahet eller andre uforståelige grunner, er det ikke mulig å oppdatere AtB sine rigide ettårsplaner eller å ta hensyn til individuelle behov når de dukker opp. Dette er et klart brudd på opplæringsloven og ansvaret ligger hos fylkeskommunen.

LES OGSÅ: Mangler legene på legevakta kompetanse?

Det er meningsløst at drosjene regelmessig kommer for tidlig eller for sent hver dag hele året. Og det går grovt utover elevene og deres behov. Dette fungerer ikke, det er for lang avstand mellom bestiller og bruker. Ei heller spares det penger på at elever og drosjesjåfører sitter og venter, eller at foreldre tar fri fra jobben for å kjøre barna selv. Min sønn var, som så mange andre innom dette regimet i en kort periode etter sine operasjoner, men jeg forstår at det har vært slik i flere år nå, til Trondheim-skolenes store avmakt og fortvilelse. Derfor håper jeg at det finnes fornuftige politikere og administrative i fylkesadministrasjonen samt ledere i AtB som leser dette og tar ansvar.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Det er meningsløst at drosjene regelmessig kommer for tidlig eller for sent hver dag hele året, skriver debattanten.  
        
            (Foto: Christine Schefte)

Det er meningsløst at drosjene regelmessig kommer for tidlig eller for sent hver dag hele året, skriver debattanten.   Foto: Christine Schefte

På forsiden nå