Fosenbrua er viktig også for byen

En bru over Trondheimsfjorden fra Rørvik til Flakk vil gi et løft både til fosningene og Trondheim, mener Ingvar Sæther.  Foto: Vittorio Rokseth

Saken oppdateres.

Tirsdag 22. september arrangerte styret for Fosenbrua konferanse på Brekstad. Der fikk vi på film se hvordan veletablerte bedrifter og Statens vegvesen i dag med moderne roboter kan bygge bruer til under tredjeparten av de kostnader som hittil her vært vanlig. Bruene bygges bit for bit inne i bedriften og transporteres ut til bestemmelsesstedet. Sjefen for Nye Veier lærte oss hvordan samfunnsøkonomien beregnes ved å øke hastigheten fra 90 km i timen til 110 km. Tenk hvilken samfunnsøkonomisk besparelse det vil gi når fergetiden tur-retur kan reduseres med én time, og ved å kjøre en miljøvennlig bil. Ordfører Søviknes i Os viste oss den gledelige utviklingen som Bergen og de omkringliggende kommunene har hatt siden bruene knyttet området sammen. Befolkningsveksten og næringsutviklingen var helt fantastisk.

LES OGSÅ: Hvorfor skal vi bygge en bru til 34 milliarder?

Natur og ungdom i Trondheim som i Adressa 23. september skriver nei til Fosenbrua, burde selvfølgelig vært der. Deres artikkel er jo helt forferdelig, men ungdommen har heldigvis evnen til å lære. I samme avis har en ungdom fra Lierne, nemlig Kennet Tømmermo Reitan, en leseverdig artikkel med overskriften: «Distriktsungdom er en del av løsningen». Han skriver også: «Vi er eksperter på å være ungdom og har mange forslag for en bærekraftig fremtid. Hjemme i Stallvika er det fjellbjørka som ønsker meg velkommen hjem. Hvem blir med på laget for at Stallvika, Røyrvik og andre distriktssamfunn skal få en bærekraftig fremtidsutvikling?»

LES OGSÅ: Helt bak mål av Adressa

Bruk av meterdjup matjord til andre formål enn matdyrking bør bli straffbart. Det beste miljø og klimatiltak byens ungdom kan gjøre, er å påvirke byens politikere slik at det som er igjen av byens dyrkajord ikke blir brukt til næring eller boligformål. Trondheim er den kommunen som har størst behov for arealer til slike formål. Dermed har byen stort behov for Fosenbrua. Pressen som til vanlig er de som setter dagsorden, bør også bidra til at byens politikere innser dette. Lykkes vi med det kan vi glemme Adressas leder den 18. september.

Jeg husker godt fra krigens dager hvor glad våre venner fra byen var når de på lørdager kom med Frostabåten for å bytte til seg litt mat. Risiko var det også med dette. For ved hjemkomsten søndag kunne det stå vakt på kaia i byen. Om det ikke er krig, men pandemier verre enn den vi nå har, blir all import av mat stengt. Vi bør lære litt av Bergen og nabokommunene og skape skikkelig samarbeid mellom byen og distriktet. Fine grender som Fevåg bør ikke miste sine barneskoler, men bli attraktive boplasser på linje med Stjørdal og Skaun. Det vil Fosenbrua gi oss mulighet til.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Tidligere ordfører i Leksvik kommune Ingvald Sæther. 
        
            (Foto: DAN ÅGREN)

Tidligere ordfører i Leksvik kommune Ingvald Sæther.  Foto: DAN ÅGREN

På forsiden nå