Forskere svarer: For å lære av feil, må feil belyses

Forskergruppen ved NTNU forsker på vold og overgrep i sykehjem. Nå reagerer de på at sykehjemmene ikke ser ut til å ta lærdom av alvorlige hendelser. Fra venstre Janne Myhre, Sigrid Nakrem og Anja Botngård.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Ni enhetsledere i Trondheim kommune har svart på vår kronikk fra 8. oktober med det de kaller et motsvar. Gjennom innlegget beskriver de hvordan de tar avvik på største alvor og hvordan de jobber systematisk og godt med å lære av negative hendelser. Samtidig beskriver de en travel hverdag med marginal bemanning og dårlige lokaliteter som har betydning for antall utageringer og voldshandlinger. Innlegget fra enhetslederne bekrefter at vi har samme mål.

LES OGSÅ: Når systemet svikter de sårbare eldre

Når sykehjemmene jobber hardt og systematisk med avvikene for å lære av feil som gjøres, er det for å redusere risikoen for uheldige hendelser og sikre at beboerne er trygge. Når vi forsker på denne problematikken, er det med samme mål.

Enhetslederne uttrykker at det vi skriver om i kronikken ikke gjenspeiler deres virkelighet og spør hvor vi har det fra, om vi har vært i dialog med ansatte eller ledere? Vi formidler det 3700 ansatte ved 100 sykehjem fra hele Norge har svart på gjennom et omfattende spørreskjema og har gode talldata på dette. Vi har også omfattende datamateriale fra seks fokusgruppeintervju med 28 avdelingsledere og fra individuelle dybdeintervju med 15 enhetsledere fra 21 ulike sykehjem i seks kommuner. Vi mener derfor vi har god dekning for våre uttalelser. Men vi uttaler oss selvsagt ikke om enkeltsykehjem i Trondheim kommune, og alt gjelder ikke for alle sykehjem.

LES OGSÅ: Her svikter eldreomsorgen i Trondheim

Enhetslederne inviterer oss inn til sykehjemmene for å snakke med ansatte. Det er vi glade for. Forskere er avhengig av samarbeid med sykehjemmene for å få svar på de problemstillingene som oppleves som felles. For å kunne beskrive og forstå sykehjemsvirkeligheten, er det nødvendig også å studere de negative sidene. For å lære av feil, må feil belyses. At sykehjemmene da er villig til å slippe inn forskerne, er helt nødvendig for å ha grundig nok datagrunnlag til å få et så godt bilde av situasjonen som mulig. Dessverre kan vi av og til oppleve det motsatte, at sykehjemmene vegrer seg for å delta i forskning.

Vi anerkjenner den gode jobben mange sykehjem gjør for å bedre sikkerheten for beboerne. De gjør sitt beste under til dels knappe rammer. Med forskningen vår ønsker vi ikke å henge ut ansatte eller ledere, men prøve å forstå hvorfor mange beboere fortsatt utsettes for vold, overgrep og forsømmelser. Det skjer ikke fordi de ansatte er slemme og ikke vil beboerne vel, men det kan handle om rammefaktorer, noe enhetsledere selv er inne på. Det kan også være andre faktorer, og det er det vi ønsker å finne ut gjennom forskningen vår i tett samarbeid med praksisfeltet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå