Seksuell trakassering i politiet

Politiets fagforbund støtter politidirektør Marie Benedicte Bjørnlands kritikk av seksuell trakassering av kvinnnelig ansatte, men ikke måten hun har kommunisert saken på.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

I den siste uken har vi gjennom media fått høre rystende beretninger om seksuell trakassering og misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Instruktørene skal ha hatt intime relasjoner til studentene, i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, og da spesielt i B3-leir for politistudentene. Heldigvis er dette en virkelighet de fleste som jobber i politiet ikke kjenner seg igjen i.

LES OGSÅ: Eks-politikvinne Gimse etter avsløring om knulletorsdag: Nå må politiet rydde opp!

Jeg er helt enig med politidirektøren om at i de tilfellene dette har skjedd, er dette uakseptabelt og i strid med etatens verdigrunnlag. Politiets Fellesforbund er imidlertid kritisk til måten hun har kommunisert ut dette i media. Straks nyheten ble kjent, kontaktet forbundsleder Sigve Bolstad politidirektøren og varslet om at dette kunne få uheldige konsekvenser.

Som lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Trøndelag har jeg mottatt tilbakemeldinger fra medlemmer de siste dagene som reagerer med oppgitthet og sinne på hvordan saken har blitt fremstilt i media. Det er skapt et unyansert bilde av saken på bakgrunn av en foreløpig forskningsrapport, som forteller om at det forekommer uønskede seksuelle handlinger i etaten. Når og hvor dette har funnet sted, har vi ikke fått vite noe om. Både enkeltindivid og grupper i etaten vår føler seg uthengt etter medieuttalelsene. Hvilke familiefedre vil nå melde seg frivillig til instruksjon i B3-leir? Vi er alle enige i at seksuell trakassering er uakseptabelt, men når intetanende medlemmer leser at vi har en ukultur i politiet, som består av «knulletorsdag» og sex mot «gode vakter», blir dette å stigmatisere en hel etat.

LES OGSÅ: Forskere slår alarm om sex-ukultur i politiet – justisministeren vil ha opprydning

De siste dagene har jeg selv mottatt en hel del sarkastiske meldinger og tik-tok-video fra bekjente og venner hvor fokuset på «knulletorsdag» er tema. Jeg har fått høre om ansatte som i møte med publikum blir nedverdiget på det groveste med tilrop som «purkhore», «horebukk» og «gjør det du kan din faens torsdagspuler». Jeg mener at måten politiet har blitt fremstilt på, er med på å svekke tilliten politiet. Denne typen harselering med en hel yrkesgruppe er uverdig og ikke minst krenkende overfor dem som faktisk har opplevd trakassering.

I den siste medarbeiderundersøkelsen vår svarte 200 personer (1,3 prosent) i politiet at de hadde opplevd seksuell trakassering, og det er svært beklagelig. Jeg er derfor glad for at politidirektøren tar til orde for at vi skal gjennomføre en ny, anonym medarbeiderundersøkelse hvor undersøkelsen «spisses» mot seksuell trakassering.

LES OGSÅ: Presset til å bytte sex mot gode attester og bedre vakter

Dette vil gi dokumentasjon på hvordan situasjon er i etaten nå. Strategier er tidligere laget og tiltak har blitt iverksatt for å forebygge seksuell trakassering i politiet. Dette må vi som en hel etat ta tak i. Det skal være trygt for alle å jobbe i politiet, og vi skal jobbe sammen for å forebygge seksuell trakassering i politiet. Det er ikke akseptabelt om noen opptrer krenkende eller ulovlig ovenfor kollegaer. Hvis ny dokumentasjon og forskning fører til at vi får kunnskap og informasjon om konkrete saker, kan det være grunnlag for å opprette personalsaker og eventuelt anmeldelse. Politiet må ta tak i slike saker uten å nøle. Vår egen politimester er selv tydelig på at det er nulltoleranse for enhver form for trakassering og forventer god folkeskikk av oss alle og at det aksepteres ikke adferd som seksuell trakassering, mobbing eller utfrysing.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Kent Robert Lundemo 
        
            (Foto: LEIF ARNE HOLME)

Kent Robert Lundemo  Foto: LEIF ARNE HOLME

På forsiden nå