Fremtidsfullmakt engasjerer, og det er bra!

Fylkesmannen har ingen fortjeneste av ikke å stadfeste ikrafttredelsen av en fremtidsfullmakt, skriver de to representantene fra Fylkesmannen.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Denne uka har Adresseavisen omtalt ordningen fremtidsfullmakt. Det er et tema som engasjerer dere lesere. Ved å opprette en fremtidsfullmakt bestemmer du hva som skal skje med dine verdier og interesser den dagen du selv ikke kan.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Ikke la staten overprøve mors valg

Er du usikker kan du kontakte oss. Fylkesmannen i Trøndelag mottar mange henvendelser om fremtidsfullmakt. Et vanlig eksempel er en innbygger som nylig selv har skrevet en fremtidsfullmakt. Hun kontakter Fylkesmannen for å få veiledning. Hun spør om alt er gjort riktig, og lurer også på om vi kan gå over og godkjenne fremtidsfullmakten med en gang den er ferdig skrevet.

Da kan vi informere og veilede henne på generelt grunnlag, om hva som kreves for at en fremtidsfullmakt skal være opprettet på riktig måte. Dessverre kan vi ikke foreta en forhåndskontroll av hennes fremtidsfullmakt. Årsaken er at vi ikke har myndighet etter lov eller forskrift til å foreta en slik forhåndsgodkjenning.

LES OGSÅ: Å komme gjennom nåløyet med fremtidsfullmakten

En fremtidsfullmakt trer i kraft når fullmaktsgiver, hun som har skrevet den, har blitt for syk eller for dement til å ivareta sine egne interesser. Da kan den personen hun har valgt til å bistå seg, fullmektigen, sende en søknad til Fylkesmannen og be om at vi stadfester ikrafttredelsen av fremtidsfullmakten. Dette er en frivillig ordning, og det er opp til den personen du har utpekt som fullmektig, å be om en bekreftelse på at fremtidsfullmakten har trådt i kraft.

Vi verken kan eller skal, legge oss opp i innholdet. Vi tar heller ikke stilling til om fullmakten er gyldig. Vi kan stadfeste ikrafttredelse av den. Fylkesmannen har ingen fortjeneste av ikke å stadfeste ikrafttredelsen av en fremtidsfullmakt.

LES OGSÅ: Husk å skrive fremtidsfullmakt mens det ennå er tid

Fremtidsfullmakt – du er selv ansvarlig. Fylkesmannen har som sagt ikke mulighet til å forhåndsgodkjenne en fremtidsfullmakt. Som fullmaktsgiver bærer du selv risikoen for at den dekker fremtidige behov eller ønske om bistand, og om fremtidsfullmakten er riktig opprettet. Vi ser at det kan oppfattes som et paradoks at den dagen fremtidsfullmakten trengs, er det for sent å rette opp eventuelle feil. Du kan kanskje få et annet inntrykk, men de fleste søknadene om stadfestelse går igjennom.

Er du usikker på hva din fremtidsfullmakt skal eller bør inneholde, anbefaler vi derfor at du setter deg nøye inn i regelverket, ser på eksemplene på www.vergemal.no og eventuelt søker juridisk bistand ved behov.

LES OGSÅ: Dersom andre kan unngå å havne i vår situasjon, er hensikten med debattinnlegget oppnådd

Kontakt oss, inviter oss, eller finn informasjon på våre nettsider. Det er mange måter å komme i kontakt med de som jobber med fremtidsfullmakt hos Fylkesmannen i Trøndelag. Vi gir veiledning på telefon og ved skriftlige henvendelser. Vi arrangerer åpne informasjonsmøter og reiser også rundt i hele fylket. I perioden januar 2019 og frem til i dag har vi avholdt og vært til stede på ca. 30 møter, og orientert om fremtidsfullmakt, fra Grong i nord til Kyrksæterøra i sør-vest, hos interesseorganisasjoner, lag og foreninger. På grunn av pandemien har vi avlyst flere planlagte åpne informasjonsmøter i 2020. Så snart situasjonen normaliserer seg skal vi komme i gang med møtene.

LES OGSÅ: Noen ganger må Fylkesmannen gripe inn. Det er fordi vi bryr oss

Utfordre oss gjerne – vi ønsker å bli stadig bedre. Tema fremtidsfullmakt kan være vanskelig å forstå og vanskelig å formidle på en enkel og forståelig måte. Derfor er vi glad for tilbakemeldinger slik at vi kan forbedre oss og utvikle informasjonen vi formidler. Vi vet vi kan bli bedre, og det blir vi i møte med deg som kontakter oss, stiller spørsmål eller møter oss på andre arenaer.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå