Vi ønsker at du mestrer din hverdag uten oss

Voksen kvinne har time med ergoterapi. Opptrening. Får hjelp av ergoterapeut. Kvinne. Får hjelp til å skjære agurk. Picture of a session in an Occupational Therapy Foto: Jan Haas / NTB Foto: MODELLKLARERT  Foto: Jan Haas

Saken oppdateres.

Tirsdag 27. oktober markeres ergoterapiens dag over hele verden. Ergoterapitjenesten ønsker å bruke dagen til å informere innbyggerne om tjenesten vår. Ergoterapitjenesten i Trondheim kommune har fokus på å gjøre hverdagslivet mulig for enda flere. Vi kan bidra med å finne løsninger når det blir et gap mellom funksjonsevne og hverdagens krav.

LES OGSÅ: Nye rehabiliteringstilbud til Vistamars målgruppe

Forskning har vist at det å ha kontroll på sin egen hverdag er helsefremmende. Ergoterapeuter bidrar til at den enkelte har kontroll på sine viktige hverdagsaktiviteter. Dette er et viktig perspektiv på samfunnsnivå. Ved at folk mestrer hverdagen sin, har de mindre behov helsetjenester, noe som igjen frigir helseressurser til de som trenger det aller mest.

De fleste mennesker greier hverdagen sin selv. Noen har helseutfordringer og kan ha behov for oppfølging i kort eller lang tid for å finne løsninger, og for å være mest mulig selvhjulpne i sine hverdagsaktiviteter. Det kan bety at vi sammen har fokus på det du kan gjøre selv for å være hverdagsaktiv, engasjere deg i noe du liker for å ha en meningsfull hverdag, i tillegg til at det kan være behov for spesifikk trening og tilpassing i en periode.

Ergoterapeuter jobber med barn, unge, voksne og eldre som har vansker med å utføre eller delta i sine daglige aktiviteter. Det vil si alt det du gjør, fra du står opp til du legger deg om kvelden. Det handler om aktiviteter du gjør på skolen, i jobben din, i hjemmet ditt og fritiden. Som for eksempel å bruke telefonen, slå på tv, bruke vaskemaskina, handle inn, tilberede og spise mat, ta på tøy, besøke venner og delta i fritidsaktiviteter.

LES OGSÅ: Raskere og bedre helsehjelp for barn og unge

Hva gjør ergoterapeuten? Ergoterapeuten spør deg om hva som er viktig for deg å gjøre, vis meg hvordan du gjør det nå og vurderer: Hva er årsaken til aktivitetsproblemet, har det pågått lenge, er det mulig å trene på å greie det igjen? Kan det gjøres på andre måter, må en legge om vaner, finne andre muligheter, eller kan et hjelpemiddel være hensiktsmessig/nødvendig? Kan boligen gjøres bedre tilgjengelig, er det behov for praktisk hjelp og trengs det annen støtte for å mestre aktiviteten(e)?

Ergoterapeuter gir råd og veiledning om hvordan du kan mestre hverdagsaktiviteter. Vi gir deg trening for kroppen, psyken og hjernen din, utvikler sansene og ferdighetene dine gjennom bruk av aktiviteter. Vi lærer deg å bruke nye teknikker og teknologier, og tilpasser dine omgivelser og aktiviteter. Sånn at du kan klare hverdagen din der du trenger det, som for eksempel i barnehagen, på skolen, på jobb eller i hjemmet ditt. Vi finner sammen fram til løsninger som passer til ditt liv, til dine ressurser og din motivasjon, verdier og vaner. Målet er en hverdag med innhold og struktur der du kan delta i akkurat de aktivitetene som er meningsfulle for deg. Vi ønsker å bidra til at du mestrer din hverdag uten oss.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Hva hjelper det å rope på hjelp, hvis ingen svarer?

Trondheim kommune har totalt 52 årsverk – 39 til voksne/eldre – 13 til barn/unge. Vi er lokalisert på fire tjenestesteder i byen og gir tilbud til ca. 3000 av innbyggere per år. Ergoterapitjenester gis på bakgrunn av en vurdering av din helsetilstand og hvordan du mestrer å utføre dine viktige hverdagsaktiviteter. Først må vi prioritere å gi hjelp til personer som strever med helt nødvendige daglige gjøremål som å ivareta wc/hygiene, spise, drikke, forflytte seg innendørs og tilkalle hjelp. Deretter prioriteres behov for trening i å utføre aktiviteter og tilpasse hjelpemidler for å mestre å lage mat, utføre husarbeid, handle og delta i aktiviteter utenfor huset. De med helt nødvendige behov som beskrevet over får hjelpen innen en til fire uker, alt etter hvor alvorlig helse- og aktivitetsutfordringen er.

Du finner tips til hvordan gjøre hverdagen din enklere og bedre på vår nettside, her!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå