Å styre eller lede - det er spørsmålet

Blir bra: Robert Flataas er rektor på Huseby skole og ser frem til fordelene samling av skolene gir.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Thomas Dahl og Erlend Dehlin tar i sin kronikk i Adresseavisen 29. oktober opp flere viktige spørsmål og betraktninger om hva som er utfordringen blant skoleledere i Trondheim. Ett av momentene de peker på er skillet mellom styring og ledelse - to meget viktige begrep som man må forstå, både skoleeier og skoleledere.

LES BAKGRUNN: - Tallene viser stor turnover. Det kan se ganske heftig ut

Hvor på skalaen er man i dag i Trondheim kommune, når man ser hvilke detaljerte planer som skolelederne får presentert og skal iverksette? Mange rapporter skal sendes inn for kontroll, et utall indikatorer skal måles og veies opp mot “noe” og ikke minst rettes søkelyset på vår manglende kompetanse.

Burde man som skoleeier heller stille følgende spørsmål: Skal skoleledere og skoleeier sammen bidra til bedre ledelse i fremtidens skole? Her er det nærliggende å svare et rungende JA, med de konsekvenser det da vil få. Fra politikere og deres vedtak, ned til skolesjefens ledelse av skoleledere.

LES OGSÅ: Hyppige rektorskifter, vold og økonomisk smell

Effektstudier fra blant annet Canada, viser entydig at et samspill mellom lokal politikk med styring og ledelse på den ene siden, og rektorenes kollektive utvikling som gruppe på den andre siden, er viktig for den enkelte rektors mestringstro, kompetanseutvikling og personlige vekst i lederrollen.

Forskning mer enn antyder følgende; flytter man fokuset fra skolens ledelse til samhandlingsarenaer hos skoleeier, ledet av en skolesjef, hvor man sammen bygger sin kompetanse og mestringskapasitet gjennom læring i kollegiale grupper, vil dette gi bedre ledere. Dette vil sannsynlig også bidra til bedre kvalitet i Trondheim-skolene, og komme våre barn og unge til gunst.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå