Programmering er viktig i dagens skole 

Det er forskjell på å lære seg programmering og lære seg å gi god undervisning i programmering, skriver debattanten i dette innlegget.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Denne høsten har skolene fått nye læreplaner som skal være relevante både i dag og mange år fram i tid. Derfor er nytt innhold kommet inn i læreplanene, blant annet programmering. I Adresseavisen 24. oktober skriver Joakim Høyland, lærer ved Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim, et poengtert leserinnlegg om hvordan lærerne trenger ny kompetanse nå når de skal undervise i programmering – og kanskje opplever at de ikke har tilstrekkelig kunnskap på dette området.

Vi har forståelse for at programmering er et nytt og ukjent område for mange lærere, og at det er forskjell på å lære seg programmering og lære seg å gi god undervisning i programmering. At programmering er en del av opplæringen elevene skal få gjennom opplæringsløpet, har det imidlertid vært mye støtte til i arbeidet med fagfornyelsen.

LES OGSÅ: 1,5 milliarder til digitalisering

Regjeringens digitaliseringsstrategi slo fast at programmering og algoritmisk tenkning skulle integreres i relevante fag. Arbeidet med programmering i skolen skal bidra til at elevene forstår hvordan digital teknologi fungerer og hvilken rolle teknologien spiller i samfunnet.

Når elevene møter denne tematikken i flere fag, bidrar det til en bredde i deres digitale kompetanse, som ikke bare omfatter programmering, men også digital dømmekraft og kunnskap om personvern.

Kommunene som skoleeier har ansvaret for at lærere har den kompetansen de trenger, også når det kommer til nye læreplaner. Flere universiteter og høgskoler har videreutdanningstilbud i programmering. Samtidig vet vi at ikke alle som ønsker det, får plass i videreutdanningstilbudene, og for noen passer det kanskje heller ikke å ta videreutdanning.

I samarbeid med ulike universitets- og høgskolemiljøer utviklet Utdanningsdirektoratet derfor en digital kompetansepakke eller et nettbasert opplegg for kompetanseutvikling, hvor de som ønsker det, kan få støtte til å planlegge og gjennomføre undervisning i programmering på sin skole. Dette tilbudet er åpent tilgjengelig for alle.

LES OGSÅ: 40 millioner til nytt forskningssenter på Tyholt

I et skoleår som er preget av store omveltninger med innføring av nye læreplaner og ekstraordinære tiltak som følge av koronapandemien, er det mer krevende enn vanlig å finne nok tid til kompetanseheving og utviklingsarbeid. Alle som jobber med utdanning, vet at det tar tid å innføre et nytt læreplanverk og å få det nye innholdet godt innarbeidet i opplæringen. Det er derfor ønskelig at skoleeier prioriterer å legge til rette for etter- og videreutdanning hos lærere som ønsker og trenger det, selv om det er krevende.

Vi mener at å vente med å innføre programmering i skolene ville virket mot sin hensikt – programmering har en viktig plass i dagens skole, og det er positivt å komme i gang med å bygge opp kompetansen og dele erfaringer på dette området.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå