Torshaugløypa til Bymarka nok engang

Avtalen mellom kommunen og grunneier ble inngått i 1961. Det er satt opp et gjerde og Torshaugløypa kan ikke lenger gå fra Torshaug gård.  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

Det har vært skrevet og sagt mye siden den 100 år gamle skiløypa over jordende til Torshaug gård ble sperret av grunneieren for fem år siden. Uten å gå inn på den underliggende konflikten mellom grunneier og Trondheim kommune her, er nå det store spørsmålet hva som videre vil skje?

LES OGSÅ: Turstier og skiløyper kan forsvinne

For et par år siden svarte kommunaldirektør Ola B. Rise her under i Adresseavisen at det nå skulle anlegges en ny trasé til bruk både i vinterhalvåret og sommerhalvåret. Undertegnede har observert at det nå er anlagt en ny og godt preparert trasé fra Femstikrysset i Bymarka og frem til innmarka på Torshaug gård. Så mitt, og manges spørsmål er nå om kommunen vil forlenge den allerede anlagte traseen videre over innmarka til Torshaug gård og ned til bebyggelsen på Nyborg/Sverresborg, og om denne traseen vil bli preparert med løypemaskiner allerede kommende vinter?

LES OGSÅ: Hva blir det neste? Golfbane ved Sponhuset?

Torshaugløypa har i mange tiår vært en av de viktigste veiene inn til Bymarka. Det er av flere grunner av stor betydning at denne nå gjenåpnes, ikke minst med den sterkt økende biltrafikken opp Fjellseterveien og med de store parkeringsproblemene som oppstår i Bymarka på populære utfartsdager.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå