Helikoptrene inn for landing

Det er kun et mindre antall akuttsykehus som har landingsplasser tilpasset dagens redningshelikopter på selve bygningsmassen, skriver justisministeren i dette innlegget.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

De nye redningshelikoptrene, SAR Queen, vil bidra til raskere og bedre pasienttransport under nærmest alle slags værforhold. De nye helikoptrene har høyere vekt og gir mer rotorvind enn de gamle helikoptrene. Det gjør det nødvendig å tilpasse landingsplasser ved enkelte norske sykehus. Når det er gjennomført, vil norsk beredskap være vesentlig forbedret. Slik det fremstilles i Adresseavisens leder 12. november og i andre media, kan det høres ut som at det ikke er sikkert at det kommer til å lande redningshelikoptre ved norske sykehus. La meg være helt tydelig: Sykehus som i dag benyttes av redningshelikoptrene, skal også benyttes av redningshelikoptre i framtiden.

LES OGSÅ: Helseregioner vil ha mer testing av nytt helikopter

Det har aldri vært meningen at de nye SAR Queen-helikoptrene skal lande på «taket» på alle landets sykehus. Det gjør heller ikke Sea King i dag. Det er kun et mindre antall akuttsykehus som har landingsplasser tilpasset dagens redningshelikopter på selve bygningsmassen. I mange tilfeller benyttes parkeringsplasser, idrettsbaner eller flyplasser i nærheten.

Adresseavisen etterlater også et inntrykk av at landingsplasser er noe regjeringen og prosjektet som er ansvarlig for innkjøp av de nye helikoptrene, ikke har tenkt på. Jeg kan forsikre om at dette er noe det har vært arbeidet med i flere år, men det har vært behov for å bygge opp erfaring og teste med de nye norske redningshelikoptrene for å få frem de konkrete konsekvensene. Landingsplasser tilknyttet til sykehus er en av mange faktorer i en ellers svært omfattende helikopteranskaffelse. Nå er det et spørsmål om hvilke tilpasninger som må gjøres for å få det til.

LES OGSÅ: Her lander det nye redningshelikopteret på St. Olav for første gang

Dette er løst på ulike måter i Stavanger, Arendal og Trondheim, og vi skal framover jobbe med en løsning for Namsos. Justis- og beredskapsdepartementet har i forbindelse med dette arbeidet mottatt en anbefaling fra helikopterprosjektet, som er til vurdering, men det er ennå ikke avgjort. Regjeringen jobber kontinuerlig med å styrke norsk beredskap. Vi får nå de gamle helikoptrene erstattet med mye bedre helikoptre. Straks disse tilpasningene er på plass, vil det være et vesentlig løft for den profesjonelle redningstjenesten og helsevesenet i særdeleshet, men også for andre deler av norsk beredskap som politi, Forsvaret, Redningsselskapet, den frivillige redningstjenesten osv.

SAR Queens toppmoderne utstyr gjør at det kan fly direkte til målet i stedet for å fly rundt kysten eller følge daler og fjorder. Kombinasjonen av høyere hastighet og muligheten til å fly i rett linje betyr store tidsbesparelser både til en nødstedt og fra en havarist eller nødstedt til et sykehus.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå