Det er ikke bare utbyggere som har eiendomsrett, Lundemo

Trygve Bragstad og Ingrid Skjøtskift i Høyre har begge engasjert seg i fortettingssakene i Trondheim.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Kommentator Trygve Lundemo skriver i Adressa (16. november) om eplehagefortettingen, og Høyres syn. Det er riktig som han skriver, at Høyre har jobbet for at kravene til kvalitet blir skjerpet. Det er snart seks år siden vi fikk gjennomslag for det i bystyret, og siden har Høyre gjennom en rekke saker i bygningsrådet, både enkeltsaker om utbygging og overordnede saker, fått støtte til vedtak som gradvis har justert kursen noe.

LES OGSÅ: Vår første tanke var at nå flytter vi

De største «slagene», i hvert fall de mest synlige, utspiller seg når enkeltsaker blir satt på spissen. Sist handlet det om en utbygging i Fridtjof Nansens vei. Men dette betyr ikke at fortettingssaker generelt behandles politisk én og én, slik Lundemo skriver. Det er noen enkeltsaker som blir avgjort politisk i bygningsrådet, fordi bygningsrådet er klageinstans. Dette handler om partenes rettssikkerhet. Men bygningsrådet driver ikke, og skal selvsagt ikke drive, generell byggesaksbehandling i Trondheim.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Fortetting kan føles som et overgrep

Lundemo skriver at holdningen til Høyre er ekstra interessant, med henvisning til at Høyre er opptatt av den private eiendomsretten, og videre at man derfor ikke vil «blande seg for mye borti» hva folk gjør med eiendommene sine. Det siste blir feil. Eiendomsrett er ikke forbeholdt utbyggere, Lundemo. Eiendomsrett har også de som har hus og hjem i en bydel, som gjennom tiår har bygget opp og utviklet kvalitetene i et nabolag. Når en som skal bygge nytt, gjør det på bekostning av verdiene til de som allerede bor der, som har investert der, blir det feil. Også ut fra et eiendomsrettsperspektiv. Jo tettere vi bor, jo mer aktuelt blir dette. Vi kan ikke ha det slik at de som bygger nytt i et etablert nabolag, skal kunne kalkulere inn at naboene betaler en stor del av fortjenesten deres. Til og med mer liberalistisk orienterte ser dette: Din frihet slutter der min frihet begynner.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå