Trondheim er byen hvor det er lettest å lykkes 

Kommunesdirektør Morten Wolden og Toril Hernes (bilde), prorektor for nyskaping NTNU. Leder og nestleder av styringsgruppen for innovasjonsdistrikt skriver om hvordan Trondheim skal innovasjon til verdiskaping.  Foto: Marthe Hårstad

Saken oppdateres.

Vi må starte med å anerkjenne at vi ikke er best på alt. I en undersøkelse fra World Economic Forum er Norge helt nede på 53. plass i verden når det kommer til vilje til å ta risiko for å kommersialisere idéen sin. Samtidig er vi på 41. plass når det kommer til å få innovative bedrifter til å vokse. Til sammenligning er Sverige blant de seks beste i begge kategorier. At vi vinner på ski er ikke en stor nok trøst.


Innovasjonsdistriktet

Partnere i satsingen på innovasjonsdistriktet:

 • Trondheim kommune
 • NTNU
 • Sintef
 • St. Olavs hospital
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
 • Studenttinget NTNU
 • Næringsforeningen i Trondheimsregionen
 • SIVA
 • Innovasjon Norge
 • Technoport

Instituttleder på NTNU, Hans Petter Hildre, skriver i Universitetsavisa 9. oktober at Norge må erstatte eksportverdier på 300-500 milliarder når olje- og gassinntektene gradvis forsvinner. Samtidig må bærekraftsmålene nås. Hildre stiller deretter spørsmålet: Hvordan kan NTNU møte forventningene til innovasjon? Svaret er at forventningene ikke skal møtes av universitetet alene.

Adressa kunne 8. juli offentliggjøre at et bredt partnerskap av aktører går sammen om å gjøre Trondheim til innovasjonshovedstad. Når Norge de kommende årene investerer 18 milliarder kroner i Trondheim på Gløshaugen og Ocean Space Center, viser det at nasjonen ser unike muligheter i trønderhovedstaden. For å høste frukter av fremtidig bærekraftig verdiskaping, utvikles det nå et innovasjonsdistrikt.

LES OGSÅ: Slik skal Elgeseter få flere bedrifter og nyskaping

Innovasjonsdistrikter er bydeler og nettverk der gründere, næringsliv og investorer lettere kan møtes og samarbeide med akademia og offentlig sektor. Samspillet mellom partene og befolkningen blir et internasjonalt samfunn i miniatyr, en testarena for nye løsninger, bedrifter og innovasjoner. Tilgang til kapital gjør at løsningene raskt kan vokse. Vi skal rett og slett gjøre det lettere å lykkes i. Slik økes Norges konkurranseevne.

Trondheim og Trøndelag har alle forutsetninger for å lykkes. Selv om Norge scorer lavt, regnes Trøndelag som en av Europas ledende regioner for innovasjon, med NTNU, Sintef og St. Olavs hospital i spissen. Vi er verdensledende innenfor felt som ultralyd, autonomi, kunstig intelligens, energi, bio- og helseteknologi, mobilitet og havbruk. Vi har allerede Nordens beste studieby. Når vi videreutvikler koblingen med næringslivet og legger bedre til rette for nyetableringer, vil vi raskt kunne ta steget opp i den globale innovasjonstoppen.

Vi bryter ned organisatoriske og økonomiske barrierer for å øke verdiskapingen. Personer med kompetanse og erfaringer fra forskjellige deler av samfunnet, fra inn- og utland, skal kunne søke seg til, og realisere sin idé i innovasjonsdistriktet. Det skal være lett å hive seg på ulike forretningsidéer. For løsningen og utfordringen sitter sjelden hos samme person.

Vi har ikke alle svar og vet ikke akkurat hva satsingen bør inneholde. Men vi vet det blir best med mye offentlig debatt, kritikk og direkte innspill og forslag. Alle organisasjoner og personer som ønsker å melde sin interesse eller delta på noen måte, kan sende mail til anne.reinton@trondheim.kommune.no. Ellers oppfordrer vi til å skrive i media og i andre kanaler. Vi lager nettsider der dere snart kan finne all informasjon.

Til slutt: Et innovasjonsdistrikt i Trondheim er ingen ny satsing. Vi er og har vært et «innovasjonsdistrikt» i mange år. Vi vil fremover bygge på det vi allerede er gode på. Ved å samle mange aktørers samfunnsoppdrag knyttet til innovasjon og omstilling ser vi bidragene fra den enkelte i en større og helhetlig sammenheng. Sammen bygger vi et enda sterkere samfunn som kommer Norge og verden til gode. Nå setter vi inn neste gir. Vi ønsker deg med på laget.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå